In situatia in care o persoana juridica romana plateste dividende catre o alta persoana juridica romana, aceasta este obligata sa retina, sa declare si sa achite impozitul pe dividende catre bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se achita dividendele.

In situatia in care dividendele distribuite nu au au fost achitate pana la sfarsitul anului in care au fost aprobate situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, urmator anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale. Cu titlu de exceptie, aceste prevederi nu se aplica pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care au fost aprobate situatiile financiare anuale, daca in ultima zi a anului calendaristic sau a anului fiscal modificat, persoana juridica care primeste dividendele se regaseste in situatia prevazuta la art. 43 alin. 4 din Legea nr. 227/2015, respectiv daca persoana juridica care primeste dividendele detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de un an implinit pana la data achitarii acestor inclusiv.

In cazul persoanelor fizice carora li se distribuie dividende, incepand cu ianuarie 2016 se mentine cota de 5% asupra dividendului brut platit.  Insa, incepand cu ianuarie 2016, persoanele care realizeaza venituri din dividende nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri, in situatia in care realizeaza venituri din salarii, pensii, activitati independente, asocierea cu o persoana juridica etc., cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala.

Pentru categoriile de persoane care realizeaza venituri din dividende si datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri, aceasta va fi stabilita de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuala.