Ordonanta transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 197 din 24 iulie 2012.

In conformitate cu prevederile respectivei Ordonante, detinatorul de deseuri de echipamente electronice si electrice (DEEE) are obligatia de a preda acele deseuri care prezinta riscuri pentru sanatatea si siguranta personalului, direct la centrele de colectare, iar, pe de alta parte, persoanele fizice sau juridice care detin DEEE, au obligatia de a le preda catre sistemele de colectare stabilite prin ordonanta, in caz contrar riscand o amenda cuprinsa intre 500 lei si 1000 lei pentru persoane fizice sau 10.000 lei si 20.000 lei pentru persoane juridice.

In ceea ce priveste producatorii care introduc in fabricatie echipamente elctrice si electronice, acestia au obligatia de a aplica cerintele de proiectare ecologice ce faciliteaza reutilizarea si tratarea deseurilor, cat si obligatia de a nu impiedica reutilizarea deseurilor prin caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare. Mai mult, in situatia furnizarii unui produs nou, la solicitarea cumparatorului, distribuitorii sunt obligati sa preia deseurile in sistemul “unu la unu” in mod gratuit, in aceleasi conditii precum cele de livrare a produsului nou, si sa informeze cumparatorul despre aceasta posibilitate inainte de achizitionarea produsului. Sanctiunea pentru nerespectarea acestor obligatii este amenda, curpinsa intre 30.000 lei si 40.000 lei.

De asemenea, aceleasi sanctiuni se aplica si pentru incalcarea obligatiilor producatorilor de a furniza in mod gratuit informatiile referitoare la reutilizarea si tratarea, pentru fiecare tip nou de echipament introdus pe piata Uniunii Europene. In vederea opozabilitatii datei la care a fost introdus pe piata, producatorii au sunt obligati sa aplice un marcaj care specifica data introducerii.

Amenzi in cuantum de 40.000 lei pana la 50.000 lei se aplica distribuitorilor care au spatii de vanzare a echipamentelor electrice si electronice de cel putin 400 m2 si nu asigura colectarea cu titlu gratuit a deseurilor de dimensiuni foarte mici de la utilizatorii finali, in cadrul magazinelor sau in imediata apropiere a acestora, fara a impune utilizatorilor finali obligatia de a cumpara un echipament echivalent.

Aceleasi sanctiuni sunt aplicabile si pentru producatorii care isi incalca obligatia de a asigura finantarea colectarii, tratarii, valorificarii si eliminarii in conditii de protectie a mediului, a deseurilor provenite de la gospodariile particulare. In vederea evitarii situatiilor in care costurile de gestionare a deseurilor sa fie suportate de catre populatie, fiecare producator trebuie sa asigure o garantie la introducerea pe piata a echipamentelor, care sa demonstreze ca va fi finantata gestionarea tuturor deseurilor provenite de la echipamentele respective.

Prevederile Ordonantei au intrat in vigoare in data de 26.04.2015, cu exceptia prevederilor art. 38 alin. (2), referitoare la Registrul National al Producatorilor si art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 4, privind sanctiunile in legatura cu respectivul registru, ce urmeaza sa intre in vigoare in termen de 120 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.