Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene pot desfasura pe teritoriul Romaniei activitatile medicale cu caracter temporar sau ocazional, pe baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din Romania. Prin activitate medicala cu caracter temporar se intelege activitatea medicala desfasurata pe o perioada limitata de timp, precizata clar in cererea de solicitare a avizului. Prin activitate medicala cu caracter ocazional se intelege activitatea medicala/didactica desfasurata cu o anumita ocazie, de asemenea specificata clar in cererea de solicitare a avizului (de exemplu, conferinte, congrese, interventii si/sau manevre terapeutice/diagnostice ce se doresc a fi impartasite medicilor romani, inclusiv activitati cu caracter umanitar si de voluntariat).

In cazul in care se constata diferente intre calificarile profesionale ale medicului prestator si formarea impusa in Romania pentru desfasurarea activitatii medicale pentru care se solicita avizarea si acestea nu pot fi compensate prin experienta profesionala a medicului prestator de servicii ori prin cunostintele, abilitatile si competentele dobandite prin invatarea pe tot parcursul vietii, validate in mod formal in acest scop de un organism relevant, se comunica medicului solicitant decizia Colegiului Medicilor din Romania conform careia este necesara demonstrarea, printr-o proba de aptitudini, a dobandirii cunostintelor, abilitatilor si competentelor care ii lipseau in specialitatea respectiva. Comisia de examinare a aptitudinilor medicului este numita de catre Departamentul profesional al Colegiului Medicilor din Romania dintre specialistii cu aceeasi specialitate medicala cu a medicului prestator. Colegiul Medicilor din Romania decide, in urma sustinerii probei de aptitudini, cu privire la posibilitatea de furnizare a serviciului de catre medicul prestator.

Prestarea serviciilor trebuie sa fie posibila in termen de o luna de la data deciziei.