Instanta de insolventa nu poate refuza inceperea procedurii de insolventa exclusiv in temeiul faptului ca debitorul nu are suficiente bunuri sa acopere costurile procedurii, acestea urmand a fi suportate de catre statul roman. Aceste sume vor fi rambursate in mod priortar, din veniturile rezultate in urma desfasurarii procedurii de insolventa.

Simultan cu inceperea procedurii de insolventa, instanta de insolventa va desemna un practician in insolventa, care sa actioneze drept administrator-judiciar.

Decizia inceperii procedurii de insolventa va fi publicata fara intarziere in Buletinul procedurilor de insolventa si in alte registre similare.  Inceperea procedurii de insolventa va avea loc si va produce efecte prin publicarea deciziei in Buletinul procedurilor de insolventa.

Toti creditorii debitorului au obligatia de a inregistra creantele asupra debitorului, in termen de 20 de zile de la inceperea procedurii de insolventa. Prevederile Legii 84/2014 se aplica in mod corespunzator procesului de analiza si de contestare a creantelor, precum si pregatirii si publicarii listei finale a creantelor.

Administratorul-judiciar va analiza informatiile cu privire la bunurile si veniturile debitorului si va pregati o lista acestora, in termen de 20 de zile de la data inceperii procedurii de insolventa. Dupa finalizarea listei bunurilor si veniturilor se va proceda la analizarea, de catre creditori, a propunerii debitorului cu privire la plan, in vederea luarii unei decizii asupra aceastuia. Aceasta perioada nu poate depasi 3 luni. Ulterior audierii debitorului si a administratorului judiciar, instanta de insolventa fie va constata aprobarea planului, fie va constata lichidarea activelor debitorului.

Planul trebuie sa se conformeze urmatoarelor cerinte:

a)     Fiecare creditor chirografar neinrudit trebuie sa primeasca o compensare de minimum 40% din valoarea nominal a creantelor sale inregistrate in lista de creante, in afara cazului in care creditorul neinrudit consimte in scris la o compensare mai mica.

b)    Fiecare creditor garantat neinrudit trebuie sa primeasca cel putin suma probabila a fi primita din incasarile aferente vanzarii activelor garantate in favoarea acestor creditori garantati, pe baza valorii de piata actuale a garantiei.

c)     Niciun creditor inrudit nu se poate indestula intr-o masura mai mare sau egala cu orice creditor neinrudit si nici nu se poate indestula inaintea creditorilor neinruditi.

d)    Graficul de rambursare a datoriilor nu se poate intinde pe o perioada mai mare de 5 ani de la data intrarii in vigoare a planului, cu exceptia obligatiilor asupra carora debitorul si creditorul respectivei obligatii agreeaza altfel.

Planul poate prevedea lichidarea anumitor bunuri ale debitorului si distribuirea incasarilor catre creditori. Incasarile rezultate din vanzarile bunurilor garantate in favoarea creditorilor garantati pot fi distribuite doar acestor creditori garantati, cu exceptia situatiei in care incasarile depasesc suma creantelor garantate, caz in care aceste incasari in exces vor fi distribuite creditorilor ramasi.

Creantele creditorilor care nu au fost revizuite de catre administratorul judiciar si inregistrate, vor inceta sa existe la data efectiva de intrare in vigoare a planului, cu exceptia acelor creante care nu pot fi stinse. Un creditor a carui creanta a fost inregistrata in procedura de insolventa, dar care a fost contestata de catre administratorul judiciar, poate solicita debitorului sa ramburseze creanta sa intr-un procent similar cu rambursarea celorlalti creditori aflati in aceeasi categorie cu acesta, in masura in care asemenea creante au fost confirmate de instanta ulterior aprobarii planului.