Pana la momentul la care indeplinirea planului este confirmata de catre instanta de insolventa, debitorul este obligat:

a)     Sa utilizeze veniturile si activele sale in concordanta cu planul aprobat; debitorul trebuie sa se abtina de la orice tranzactii sau comportamente care ar conduce esecului planului;

b)    Sa desfasoare activitati adecvate, generatoare de venituri si, in cazul somajului sa caute sa realizeze venituri, concomitent, acesta nu poate refuza o oportunitate de a obtine venituri;

c)     Sa inainteze administratorului – judiciar sumele obtinute din mosteniri, donatii sau drept compensare pentru daunele generate de evenimente, care apar ulterior declansarii procedurii de insolventa, ca urmare a anularii unui raport juridic, precum si din valorificarea oricaror proprietati mentionate de catre debitor in lista bunurilor pe care le detine in proprietare ori generate de aceasta. Incasarile si alte venituri astfel obtinute vor fi utilizate pentru a face plati in scopul rambursarii creantelor, peste nivelul stipulat in plan, cu respectarea ordinii de rambursare stabilite potrivit legii.

d)    sa transmita instantei de insolventa si administratorului – judiciar o prezentare generala a veniturilor sale din ultimile 6 luni;

e)     sa nu ascunda o parte din veniturile sale si sa depuna declaratia de impunere, la cererea instantei de insolventa sau a administratorului – judiciar;

f)     sa nu furnizeze niciun avantaj special vreunuia dintre creditori.

La expirarea perioadei stipulate in plan pentru realizare, administratorul – judiciar va transmite raportul sau final instantei de insolventa. Instanta de insolventa va confirma, prin hotarare, realizarea planului, sau va declara esecul acestuia. Odata cu confirmarea realizarii planului, instanta de insolventa va declara inchiderea prcedurii de insolventa, cu toate ca procedura de suspendare a actiunilor de executare va continua sa se aplice fie pana cand instanta de insolventa va decide asupra eliberarii de datorii a debitorului, fie pana la expirarea perioadei in care debitorul putea inainta o cerere de eliberare de datorii.

In situatia in care se ridica obiectii fata de plan, care nu sunt inlocuite printr-o aprobare a instantei, sau daca planul este anulat, instanta de insolventa va emite o hotarare judecatoreasca privind continuarea procedurii de insolventa, prin intermediul lichidarii bunurilor debitorului. Procedura de lichidare se va derula potrivit prevederilor referitoare la lichidare din cuprinsul Legii nr. 85/2014. In eventualitatea in care administratorul – judiciar nu poate sa lichideze un activ in decurs de 2 ani de la data declansarii procedurii de lichidare, aceasta va informa toti creditorii in scris, oferindu-le optiunea de a dobandi proprietatea bunului respectiv.

In cazul in care debitorul isi indeplineste toate obligatiile in mod corespunzator si in timp util, potrivit planului, sau daca lichidarea activelor debitorului este finalizata, instanta de insolventa va emite o hotarare judecatoreasca prin care il va scuti pe debitor de plata celorlalte creante ale debitorului inscrise in tabelul final al creantelor si ramase nerambursate.

Toate informatiile referitoare la procedura insolventei declansata impotriva debitorului vor fi sterse din Buletinul procedurilor de insolventa, la implinirea a 5 ani de la data incheierii acestei proceduri.

Debitorul care a initiat sau impotriva caruia a fost initiata, respectiv finalizata procedura insolventei, nu va mai putea, pentru o perioada de 5 ani de la momentul inchiderii procedurii, detine calitatea de asociat unic in cadrul unei societati cu raspundere limitata. Furnizarea pe parcursul procedurii de insolventa de informatii sau declaratii false sau tainuirea activelor si documentelor relevante pentru procedura insolventei, se sanctioneaza cu inchisoarea de la 1 la 5 ani.