Prevederile proiectului de lege sunt aplicabile persoanelor fizice, debitori, care:

a)     Au domiciliul permanent in Romania

b)    Bunurile sau sursa veniturilor se regasesc in Romania

c)     Nu actioneaza ca persoane fizice autorizate la momentul solicitarii declansarii procedurii de insolventa

d)    Nu au nicio datorie care rezulta din activitati comerciale desfasurate in nume propriu

Cu toate acestea, instantele pot sa decida ca prevederile legii insolventei sa se aplice si in raport cu un debitor care are datorii ce decurg din activitati comerciale desfasurate in nume propriu, ca persoana fizica autorizata, in situatia in care:

a)     Creditorii unui debitor consimt la inceperea procedurii de insolventa, in temeiul legii

b)    Valoarea totala a principalului datoriilor rezultate din astfel de activitati comerciale nu depaseste suma de 45.000 lei, iar debitorul nu are mai mult de 20 de creditori la momentul solicitarii procedurii de insolventa.

Procedura insolventei poate fi deschisa fie la cererea debitorului, fie la cererea creditorului. Debitorul poate formula o cerere pentru initierea procedurii de insolventa, in situatia in care este in incapacitate de a-si achita datoriile la scadenta, aceasta incapacitate reprezentand situatia in care este incapabil sa isi achite doua sau mai multe datorii, fata de doi sau mai multi creditori, in decurs de peste 30 de zile de la data scadentei. Un creditor poate depune o cerere pentru aplicarea procedurii de insolventa unui debitor, daca poate dovedi faptul ca debitorul nu are capacitatea de a-si achita datoriile la termenul scadentei acestora si in cazul in care valoarea totala nominal a creantei creditorului fata de debitorul respectiv depaseste suma de 25.000 lei.

Inceperea procedurii de insolventa cu privire la un debitor va produce urmatoarele efecte:

a)     Debitorul nu poate dispune de bunurile sale fara acordul prealabil al administratorului – judiciar

b)    Toate procedurile contecioase si necontecioase de executare silita asupra bunurilor debitorului vor fi suspendate

c)     Toate creantele debitorului vor deveni scadente si vor trebui achitate

d)    Nu se va acumula nicio dobanda, dobanda penalizatoare, penalitate sau alt tip de cost cu privire la creantele existente de la data inceperii procedurii de insolventa si care au fost recunoscute de administratorul – judiciar

e)     Toate actele unitare ale debitorului, referitoare la bunurile sale vor inceta sa produca efecte

f)     Debitorul trebuie sa se conformeze instructiunilor administratorului judiciar