Cererea de decizie preliminara priveste interpretarea articolului 1 punctul 1 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizarile abuzive ale informatiilor confidentiale si manipularile pietei (abuzul de piata) (JO L 96, p. 16, Editie speciala, 06/vol. 5, p. 210) si a articolului 1 alineatul (1) din Directiva 2003/124/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6 privind definitia si publicarea informatiilor confidentiale si definitia manipularilor pietei.

Cu titlu introductiv, trebuie remarcat ca din considerentele (2) si (12) ale Directivei 2003/6 reiese ca finalitatea acesteia este de a asigura integritatea pietelor financiare ale Uniunii Europene si de a consolida increderea investitorilor in aceste piete, incredere care se bazeaza in special pe faptul ca acestia se vor situa pe picior de egalitate si vor fi protejati impotriva utilizarii ilicite a informatiilor confidentiale.

In acest scop, in timp ce articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2003/6 interzice utilizarile abuzive ale informatiilor confidentiale, articolul 6 alineatul (1) din aceasta directiva obliga emitentii de instrumente financiare sa faca publice, de indata ce este posibil, informatiile confidentiale care ii privesc direct. Astfel cum subliniaza considerentul (24) al directivei mentionate, o comunicare rapida si echitabila a informatiei catre public consolideaza integritatea pietei, in vreme ce prezentarea selectiva poate determina pierderea increderii investitorilor in integritatea pietelor financiare.

Notiunea „informatie confidentiala” este definita la articolul 1 punctul 1 primul paragraf din Directiva 2003/6 drept o „informatie cu caracter precis care nu a fost facuta publica”, se refera la unul sau la mai multi emitenti de instrumente financiare sau la unul sau la mai multe instrumente financiare si, „in cazul in care ar fi facuta publica, ar fi susceptibila de a influenta in mod semnificativ cursul instrumentelor financiare in cauza sau cursul instrumentelor financiare derivate conexe”.

Definitia notiunii „informatie confidentiala” care rezulta din aceasta dispozitie cuprinde, astfel, patru elemente esentiale. In primul rand, este vorba despre o informatie cu caracter precis. In al doilea rand, aceasta informatie nu a fost facuta publica. In al treilea rand, ea se refera in mod direct sau indirect la unul sau la mai multe instrumente financiare sau la emitentii lor. In al patrulea rand, in cazul in care ar fi facuta publica, aceasta informatie ar fi susceptibila sa influenteze in mod semnificativ cursul instrumentelor financiare in cauza sau cursul instrumentelor financiare derivate conexe.

Curtea a aratat ca, intrucat ca nu are caracter public, este precisa si poate influenta in mod sensibil cursul instrumentelor financiare in cauza, o informatie privilegiata confera persoanei care o detine un avantaj in raport cu toti ceilalti intervenienti pe piata care nu au cunostinta de aceasta.

Astfel, in ceea ce priveste primul element, articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2003/124 prevede ca o informatie „are «caracter precis» in cazul in care indica un ansamblu de circumstante existente sau despre care exista motive rationale de a crede ca vor exista, un eveniment care a avut loc sau despre care exista motive rationale de a crede ca va avea loc, si in care este suficient de precisa pentru a duce la o concluzie in legatura cu efectul posibil al tuturor circumstantelor sau a evenimentului asupra cursurilor instrumentelor financiare in cauza sau a instrumentelor financiare derivate din produsele de baza”. In ceea ce priveste al patrulea element, articolul 1 alineatul (2) din aceasta directiva prevede ca o informatie care ar influenta in mod sensibil cursul instrumentelor financiare in cauza este cea „pe care un investitor rational ar putea sa o utilizeze ca baza a deciziilor de investitie”.

Curtea a statuat ca cele doua elemente esentiale ale definitiei notiunii „informatie confidentiala” explicate astfel la articolul 1 din Directiva 2003/124 sunt independente unul de celalalt si constituie conditii minime care trebuie indeplinite cumulativ pentru ca o informatie sa poata fi calificata drept „confidentiala” in sensul articolului 1 punctul 1 primul paragraf din Directiva 2003/6.

Avand in vedere ansamblul consideratiilor precedente, este necesar sa se raspunda la intrebarea adresata ca articolul 1 punctul 1 din Directiva 2003/6 si articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2003/124 trebuie interpretate in sensul ca nu impun, pentru ca informatiile sa poata fi considerate informatii cu caracter precis in sensul acestor dispozitii, sa se poata deduce, cu un grad de probabilitate suficient, ca influenta potentiala a acestora asupra cursului instrumentelor financiare in cauza se va exercita intr‑un anumit sens, odata ce acestea vor fi facute publice.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declara:

Articolul 1 punctul 1 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizarile abuzive ale informatiilor confidentiale si manipularile pietei (abuzul de piata) si articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2003/124/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6 privind definitia si publicarea informatiilor confidentiale si definitia manipularilor pietei trebuie interpretate in sensul ca nu impun, pentru ca informatiile sa poata fi considerate informatii cu caracter precis in sensul acestor dispozitii, sa se poata deduce, cu un grad de probabilitate suficient, ca influenta potentiala a acestora asupra cursului instrumentelor financiare in cauza se va exercita intr‑un anumit sens, odata ce acestea vor fi facute publice.