„Articolul 4 alineatul (3) TUE si articolele 2 si 22 din A sasea directiva 77/388 a Consiliului  privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri trebuie interpretate in sensul ca se opun aplicarii, in materia taxei pe valoarea adaugata, a unei dispozitii nationale care prevede stingerea datoriilor de TVA in favoarea persoanelor pentru care s-a admis aplicarea procedurii de eliberare de datorii reglementata la articolele 142 si 143 din Decretul regal nr. 267/1942?”

Articolul 4 alineat 3 priveste urmatoarele:

(3) In temeiul principiului cooperarii loiale, Uniunea si statele membre se respecta si se ajuta reciproc in indeplinirea misiunilor care decurg din tratate.

Statele membre adopta orice masura generala sau speciala pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor care decurg din tratate sau care rezulta din actele institutiilor Uniunii.

Statele membre faciliteaza indeplinirea de catre Uniune a misiunii sale si se abtin de la orice masura care ar putea pune in pericol realizarea obiectivelor Uniunii.

Articolele 2 si 22 din A sasea directiva 77/388 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri (in conformitate cu Anexa XII la Directiva 2006/112/CE, articolul 2 din directiva 77/388 are drept corespondent articolul 2 alin. (1) lit. (a), c) si d) iar articolul 22 din directiva 77/388 nu mai apare, conform Anexei, sa mai aiba vreun corespondent): urmatoarele vor fi subiect al taxei pe valoare adaugata: livrarea de bunuri sau servicii efectuata in teritoriul tarii de catre o persoana taxabila actionand in aceasta calitate;  importurilor de bunuri;

Articolul 2 din directiva 2006/112/CE priveste urmatoarele: (1) Urmatoarele operatiuni sunt supuse TVA: (a) livrarea de bunuri efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare; (…)(c) prestarea de servicii efectuata cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare; (d) importul de bunuri.

Art. 22 din directive 77/388/CEE priveste urmatoarele obligatii: “fiecare persoana taxabila va declara cand a inceput activitatea sa ca persoana impozabila, modificarile sau incetarile; fiecare persoana taxabila va tine inregistrari detaliate care sa permita aplicarea taxei pe valoare adaugata si inspectia autoritatilor fiscale; fiecare persoana taxabila va emite o factura sau alt document care sa tina loc de factura cu privire la bunurile livrate sau serviciile prestate de catre acesta catre o alta persoana taxabila si va tine o copie a acestora. Fiecare persoana taxabila va emite o factura cu privire la platile facute catre aceasta de o alta persoana taxabila pana la data la care livrarea de bunuri sau prestarea de servicii este terminata. (…)”