În contextul actual al dezvoltării semnificative a domeniului tehnologiei informației (IT) în România, se poate remarca o creștere a numărului contractelor de consultanță și de prestări servicii IT încheiate în mod curent între profesioniștii care activează în domeniu, printre care amintim contractele de dezvoltare software și întreținere, de prestări servicii în domeniul tehnologiei informației, de externalizare servicii IT sau pentru servicii SaaS (software as a service). Prin urmare, vom prezenta pe scurt în cele ce urmează dispozițiile contractuale care necesită o atenție sporită din partea părților contractante. Un avocat specializat în domeniul tehnologiei informației, media și comunicații, drept comercial, fuziuni și achiziții vă poate consilia în vederea redactării și/sau revizuirii unor astfel de contracte.

Statistică:Câte societăți au fost înmatriculate în România în domeniul Informații și Comunicații?

Numărul de societăți comerciale înmatriculate în România din domeniul Informațiilor si Comunicațiilor a crescut cu 53% în anul 2021, raportat la anul 2020. Astfel în anul 2020 au fost înmatriculate un număr de 7146 societăți comerciale cu acest obiect de activitate, iar în anul anul 2021 au fost înmatriculate un număr de 10964 societăți comerciale în România în domeniul Informațiilor și Comunicațiilor.

Aspecte relevante la încheierea unui contract de consultanță si de prestări servicii în domeniul IT

Crescând numărul de societăți comerciale înmatriculate în România în domeniul Informații și Comunicații, a crescut și cererea de servicii juridice în domeniul tehnologiei informației, media și telecomunicații.

Un prim aspect relevant de care părțile contractante trebuie să țină cont se referă la formularea cât mai clară a termenilor și condițiilor cu privire la furnizarea serviciilor prestate în baza contractelor de consultanță și de prestări servicii IT.

Totodată, este indicat ca obiectul contractului să fie cât mai detaliat și exact posibil pentru a nu lăsa loc eventualelor interpretări în executarea contractului.

De asemenea, părțile ar trebui să prevadă expres nerespectarea căror obligații esențiale vor atrage răspunderea contractuală a părții în culpă și în ce condiții va putea solicita fiecare parte contractantă încetarea contractului.

În aceeași măsură, părțile pot prevedea posibilitatea acestora de a cesiona contractul către terțe persoane.

Clauza de confidențialitate prezintă interes deosebit din perspectiva obligațiilor pe care le vor avea părțile în ceea ce privește furnizarea, folosirea sau menținerea confidențialității informațiilor transmise de acestea pe parcursul desfășurării relațiilor contractuale.

În plus, părțile pot impune limitări cu privire la perioada de timp aplicabilă obligațiilor părților cu privire la informațiile cu caracter confidențial, precum și cu privire la anumite categorii de informații care nu vor putea fi interpretate ca fiind confidențiale. Un avocat specializat în domeniul tehnologiei informației, media și comunicații, drept comercial, fuziuni și achiziții poate analiza dispozițiile contractuale care pot avea un impact considerabil asupra relațiilor comerciale dintre părți și poate propune introducerea de clauze suplimentare în scopul protejării intereselor părții pe care o asistă.

O altă clauză care prezintă o deosebită importanță în cazul contractelor de consultanță și de prestări servicii IT este cea privitoare la drepturile de autor și de proprietate intelectuală sau industrială asupra produselor/materialelor concepute, elaborate sau create în baza contractului, inclusiv asupra sistemelor și metodologiilor software, a know-how-ului sau a documentelor de lucru. În acest scop, prestatorul va declara că este titularul exclusiv al drepturilor de autor și al oricăror alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială ce poartă asupra tuturor creațiilor livrate beneficiarului în executarea contractului.

Nu în ultimul rând, în contextul aplicării obligatorii la nivel european a regulamentului cu privire la protecția datelor cu caracter personal, inclusiv în relațiile comerciale dintre profesioniștii care activează în domeniul IT, fiecare parte contractantă va declara și garanta că toate datele cu caracter personal transmise celeilalte părți vor fi colectate, prelucrate și transferate în conformitate cu dispozițiile regulamentului.

Pentru realizarea acestor demersuri, Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în domeniul tehnologiei informației, media și comunicații, drept comercial, fuziuni și achiziții care să analizeze clauzele fiecărui contract de consultanță și de prestări servicii IT în parte, precum și să consilieze partea pe care o asistă în scopul minimizării riscurilor contractuale.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2021, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2021. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

Câte societăți au fost înmatriculate în România în domeniul Informații și Comunicații în anii 2020 și 2021?

În anul 2020, au fost înmatriculate 7146 de societăți comerciale în domeniul Informațiilor și Comunicațiilor în România, în timp ce în anul 2021, acest număr a crescut la 10964 de societăți comerciale.

Ce aspecte trebuie luate în considerare la încheierea unui contract de consultanță și prestări servicii în domeniul IT?

La încheierea unui contract de consultanță și prestări servicii în domeniul IT, este esențial să se acorde atenție următoarelor aspecte:
– Claritatea termenilor și condițiilor legate de furnizarea serviciilor IT;
– Detalierea precisă a obiectului contractului pentru evitarea interpretărilor;
– Specificarea obligațiilor esențiale și consecințele nerespectării acestora;
– Posibilitatea de cesionare a contractului către terți;
– Clauza de confidențialitate pentru protejarea informațiilor sensibile;
– Drepturile de autor și de proprietate intelectuală asupra produselor create în cadrul contractului;
– Conformitatea cu regulamentul european privind protecția datelor cu caracter personal.

Cum poate un avocat specializat în domeniul tehnologiei informației ajuta la încheierea unui contract de consultanță și prestări servicii IT?

Un avocat specializat în domeniul tehnologiei informației poate oferi asistență prin analizarea și revizuirea contractului, asigurându-se că acesta este în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare. De asemenea, avocatul poate propune introducerea de clauze suplimentare pentru a proteja interesele părților, minimizând astfel riscurile contractuale.