Legea urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial si apoi va intra in vigoare.

In conformitate cu prevederile prezentei Legi, la art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:

„La solicitarea scrisa a proprietarului, presedintele si administratorul asociatiei de proprietari au obligatia sa elibereze inscris o adeverinta prin care sa prezinte situatia cheltuielilor privind intretinerea, defalcate pe datoria de baza si penalitati, precum si modalitatea de calcul a penalitatilor.”

In prezent, potrivit prevederilor actualei reglementari, Legea nr. 230/2007 prevede doar ca proprietarii sunt indreptatiti sa stie toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si pot cere acces la orice document al acesteia, fara a fi reglementata in mod expres modalitatea in care se asigura accesul acestora la respectivele informatii.

Potrivit expunerii de motive, ratiune adoptarii acestei Legi este aceea ca asociatiile de proprietari se organizeaza si functioneaza dupa  o serie de principii si cutume. Astfel, actuala lege a asociatiilor de proprietari cuprinde numeroase prevederi dar nu suficiente, referitoare la protejarea drepturilor proprietarilor si la obligatiile pe care le are atat presedintele cat si administratorul asociatiei. Motivarea de modificare si completare a acestei legi porneste de la aceste aspecte. In acelasi timp, reglementarea propusa vine in sprijinul proprietarului, prin care ii acorda dreptul de a solicita presedintelui si administratorului asociatiei, in scris, o adeverinta, prin care sa prezinte situatia cheltuielilor privind intretinerea defalcat pe datoria de baza si penalitati precum si modalitatea de calcul a penalitatilor.