Modificarile privesc urmatoarele:

1.      Atributiile judecatorului-sindic:

Articolul 11 alineatul (1), litera g) va avea urmatorul cuprins: „g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa, potrivit art. 138, sau sesizarea organelor de urmarire penala atunci cand exista date cu privire la savarsirea unei infractiuni;”.

 

2.      Actele care insotesc cererea debitorului:

Articolul 28 alineatul (1), litera k) va avea urmatorul cuprins: “k) o declaratie pe propria raspundere, autentificata de notar sau certificata de avocat, din care sa rezulte ca nu este incapabila ori ca nu a fost condamnata pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, precum si pentru infractiunile prevazute de prezenta lege;”.

 

3.       Persoanele care pot propune un plan de reorganizare:

Articolul 94, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins: „(4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care, intr-un interval de 5 ani anteriori formularii cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite in baza prezentei legi si nici debitorul care, potrivit legii, este incapabil ori care a fost condamnat pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002, republicata.”

 

4.        Articolele 143-148 referitoare la sanctiuni se abroga.