Potrivit prevederilor legale, a fost aprobata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, cu urmatoarele modificari:

Articolul 3 din vechea reglementare, care prevedea ca “Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34 din 4 iunie 2014 nu se aplica contractelor de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu exceptia art. 8 alin. (2) si a art. 19 si 22 din ordonanta de urgenta, se modifica in sensul ca au fost eliminate mentiunile referitoare la articolul 19 care, potrivit noilor prevederi, se va abroga.

Articolul 17 alin. (2) din Ordonanta, potrivit noii reglementari, se va modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art. 21 si 22 se aplica si contractelor de vanzare si de prestari de servicii si contractelor de furnizare de apa, gaze naturale, energie electrica, energie termica sau continut digital.” In vechea reglementare se facea mentiune la aplicarea articolelor 18 si 20, nu 21 si 22.

Articolul 21 din Ordonanta prevede faptul ca “In cazul in care un profesionist opereaza o linie telefonica pentru a putea fi contactat prin telefon cu privire la contractul incheiat, consumatorul nu este obligat sa plateasca, la contactarea profesionistului, mai mult decat tariful de baza”, in timp ce art. 22 face referire la platile suplimentare, respective prevede faptul ca: Inainte ca un consumator sa incheie un contract sau sa accepte o oferta, profesionistul solicita consimtamantul explicit din partea consumatorului cu privire la orice plata suplimentara fata de pretul stabilit anterior pentru obligatia contractuala principala a profesionistului. In cazul in care profesionistul nu a obtinut consimtamantul expres al consumatorului, insa l-a dedus utilizand optiuni incluse in mod automat pe care consumatorul trebuie sa le respinga pentru a evita plata suplimentara, consumatorul poate pretinde rambursarea acestei plati. 

Articolul 28 alineatul (2), litera b) se va modifica si va avea urmatorul cuprins: “b) Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, prin reprezentantii imputerniciti, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (5) lit. e)-k), m)-u) si w)-y), atunci cand acestea constau in fapte care vizeaza contractele incheiate de consumatori pentru a beneficia de servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice ori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.”