Respectiva lege a fost modificata din necesitatea de a facilita accesul cetatenilor romani aflati in strainatate la servicii publice eficiente si operative din partea statului roman, in contextul informatizarii procedurilor consulare indeplinite de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate.

Potrivit prevederilor Ordonantei, Legea nr. 290/2004 s-a modificat si completat, prin introducerea dupa art. 29 a doua alineate noi:

„(3) La cererea motivata a persoanelor aflate in strainatate, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei pot elibera, dupa efectuarea verificarilor necesare in bazele de date prevazute la art. 34 alin. (1), adeverinte in care consemneaza rezultatele verificarilor, potrivit art. 17 si 18.

(4) Adeverintele prevazute la alin. (3) au valoarea juridica a unui certificat de cazier judiciar, se utilizeaza exclusiv in strainatate, se elibereaza in cel mult 10 zile de la data solicitarii si sunt valabile 6 luni de la data eliberarii.”

A fost de asemenea modificat art. 34 alin. 2, care va avea urmatorul cuprins:

„(2) In vederea utilizarii acestor evidente, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unitatile si subunitatile de politie, celelalte structuri si institutii din sistemul de ordine publica, siguranta nationala si justitie, precum si structurile competente ale Ministerului Afacerilor Externe.”

Cat si art. 36 alin. 1, care va avea urmatorul cuprins:

„Art. 36. – (1) Comunicarile cu privire la datele ce urmeaza a fi inscrise in cazierul judiciar sau notate provizoriu in evidenta unitatilor de politie, cererile necesare pentru obtinerea certificatelor si copiilor de pe cazierul judiciar si a adeverintelor prevazute la art. 29 alin. (3), precum si documentele eliberate se vor redacta pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotarare a Guvernului, in conditiile prevazute la art. 34 alin. (3).”

Prevederile prezentei Ordonante au intrat in vigoare in data de 23.01.2016.