Conform prevederilor legii, prin derogare de la Codul civil, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorate din contractele de credit cu tot cu accesorii, fara costuri suplimentare, prin darea in plata a imobilului ipotecat in favoarea creditorului, daca partile contractului de credit nu ajung la nicio intelegere.

Pentru a beneficia de stingerea creantei si a accesoriilor prin dare in plata, trebuie indeplinite urmatoarele conditii: creditorul si consumatorul sa faca parte din categoriile mentionate in lege; intre parti sa fie incheiat un contract de credit a carui valoare la momentul acordarii nu depasea 150.000 euro, garantat prin ipoteca asupra unui bun imobil cu destinatie de locuinta; bunul oferit in plata este un bun imobil ipotecat in favoarea creditorului in vederea garantarii executarii obligatiilor asumate prin contractul de credit.

In cazul in care executarea obligatiilor asumate prin contractul de credit a fost garantata cu doua sau mai multe bunuri, in vederea aplicarii procedurii prevazute de lege, debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea creditorului.

In vederea punerii in aplicare a acestei proceduri, debitorul urmeaza a notifica creditorul, prin intermediul unui executor judecatoresc, avocat sau notar public, si a-l informa cu privire la decizia de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei si a transmite intervalele orare in care se vor prezenta la notar in vederea incheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului.

Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilita la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioada in care se suspenda orice plata catre creditor, precum si orice procedura judiciara sau extrajudiciara demarata de creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia indreptata impotriva consumatorului sau bunurilor acestuia.

De la data primirii notificarii se suspenda dreptul creditorului de a se indrepta impotriva codebitorilor, precum si impotriva garantilor personali sau ipotecari.

In termen de 10 zile de la data transmiterii notificarii, creditorul poate contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de lege. Cererea se judeca de urgenta in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrare, cu citarea partilor. Impotriva hotararii se poate declara apel in termen de 15 zile lucratoare de la pronuntare.

In cazul in care creditorul nu se conformeaza dispozitiilor prevazute de lege, debitorul poate cere instantei sa pronunte o hotarare prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor.

In prezent, propunerea legislative nu este inca aplicabila. Pentru a intra in vigoare trebuie sa fie reexaminata si adoptata de Camera Deputatilor, promulgate prin decret prezidential si publicata in Monitorul Oficial.