Conform noii reglementari, inchiderea temporara a unitatii pe o durata de la 6 luni la 12 luni, poate fi dispusa in cazul in care se constata „savarsirea repetata a unor abateri sanctionate de organele de control in decurs de 6 luni de la prima constatare”.

Prin intermediul respectivei legi au fost de asemenea modificate si prevederile Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, in sensul ca au fost introduse articole noi care prevad urmatoarele:

A fost introdus art. 131 potrivit caruia: ”Masurile dispuse potrivit dispozitiilor art. 13 se realizeaza de catre conducatorul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau de catre conducatorii unitatilor cu personalitate juridica din subordinea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la propunerea agentului constatator, in termen de 5 zile.” Masurile dispuse potrivit dispozitiilor art. 13 sunt urmatoarele: „a) incetarea sau instituirea procedurilor legale corespunzatoare pentru incetarea practicilor comerciale incorecte; b) interzicerea sau instituirea procedurilor legale corespunzatoare pentru incetarea practicilor comerciale incorecte, chiar daca acestea nu au fost inca puse in practica, dar acest lucru este iminent; c) transmiterea de catre Consiliul National al Audiovizualului, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii, a datelor de identificare a persoanelor fizice sau juridice implicate in realizarea publicitatii audiovizuale, considerata a fi o practica comerciala incorecta, precum si o copie a materialului publicitar difuzat.”

Au fost de asemenea introduse doua noi articole, articolele 151 si 152, cu urmatorul cuprins:

“Art. 151. – Odata cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate dispune ca sanctiune complementara restituirea contravalorii produsului sau serviciului, dupa caz, in termen de maximum 15 zile, de la luarea la cunostinta de catre contravenient a procesului-verbal de constatare a contraventiei.”

“Art. 152. – Nerespectarea masurii prevazute la art. 151 se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei.”

Au fost de asemenea introduse metodele de aplicare a sanctiunilor pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte, dupa cum urmeaza: “Sanctiunile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a) si c) se aplica dupa cum urmeaza:”

a) intre 2.000 lei si 10.000 lei, pentru comercianti care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;

b) intre 3.000 lei si 50.000 lei, pentru comercianti care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei;

c) intre 5.000 lei si 100.000 lei, pentru comercianti cu peste 50 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de peste 50 milioane euro, echivalent in lei.

Totodata, pentru utilizarea practicilor comerciale agresive, sanctiunile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b) se vor aplica dupa cum urmeaza:

a) intre 5.000 lei si 15.000 lei, pentru comercianti care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;

b) intre 6.000 lei si 50.000 lei, pentru comercianti care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei;

c) intre 7.000 lei si 100.000 lei, pentru comercianti cu peste 50 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de peste 50 milioane euro, echivalent in lei.

Individualizarea sanctiunii se face in functie de gravitatea si durata faptei, trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.

Legea urmeaza a intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, respective in data de 09.04.2016.