Potrivit reglementărilor din legislația fiscală împotriva unui act administrativ fiscal se poate formula calea de atac a contestaţiei, al cărui obiect îl constituie sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de organul fiscal în actul administrativ fiscal, precum şi sumele şi măsurile nestabilite de către organul fiscal pentru care există această obligaţie. Contestaţia împotriva actelor administrativ fiscale se depune la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului, conform Cod Fiscal și Cod de Procedura Fiscală şi nu este supusă taxei judiciare de timbru. Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații va recomandă să apelați cu încredere la serviciile unui avocat specializat în drept fiscal și contencios administrativ în România care vă poate asista în formularea caii de atac împotriva unui act administrativ fiscal, respectiv decizie de impunere și vă poate îndruma pe parcursul procedurii, mai întâi pe cale administrativă, iar ulterior în față instanțelor judecătorești.

Sub titlul de acte administrative fiscalecare pot fi contestate se numără titlurile de creanță, titlurile executorii și deciziile de impunere. Autoritatea fiscală are obligația de a soluționa contestația la decizia de impunere în România într-un termen rezonabil și de a emite o decizie motivată în acest sens, potrivit Cod Fiscal. În soluţionarea contestaţiei împotriva actului administrativ fiscal, organul competent verifică motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal, iaranaliza contestaţiei se face în raport cu susţinerile părţilor, cu dispoziţiile legale invocate de acestea şi cu documentele existente la dosarul cauzei. În situația în care organul fiscal din România nu răspunde în termenul stabilit de lege sau soluția pronunțată nu este satisfăcătoare, reglementările din Codul de Procedura Fiscală, respectiv Cod Fiscal, prevăd posibilitatea atacării deciziei la instanța judecătorească de contencios administrativ, motiv pentru care apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept fiscal și contencios administrativ în România este necesară în vederea pregătirii și susținerii contestației împotriva actelor administrativ fiscale în România pentru apărarea intereselor clientului.

Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă stă la dispoziție pentru a vă sprijini în demersurile legate de contestarea deciziilor de impunere sau a altor acte administrativ fiscale în România, potrivit legislației fiscale și normelor din legea contenciosului administrativ. Pentru a beneficia de serviciile unui avocat specializat în drept fiscal și contencios administrativ în România puteți completa formularul de contact, accesibil la adresa https://avocatpavel.ro/contact/.

Decizia emisă de autoritățile fiscale din România împreună cu actele administrative fiscale la care se referă pot fi contestate în fața instanței judecătorești de contencios administrativ, iar în cazul în care contestația nu este soluționată în termen de 6 luni de la dată depunerii acesteia, contestatorul poate adresa instanței de contencios administrativ cererea de anulare a actului, în conformitate cu normele prevăzute de legea contenciosului administrativ. Procedura de soluționare a contestației încetează în momentul în care organul fiscal ia cunoștință de acțiunea în contencios administrativ formulată de contribuabil sau plătitor, iar un avocat specializat în drept fiscal și contencios administrativ în România din cadrul Societății de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații  se poate asigura că sunt îndeplinite dispozițiile cu privire le termenul de soluționare a caii de atac și poate oferi asistență și reprezentare în contestarea deciziei de impunere sau a altor acte administrative fiscale.

 Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.