Contractul civil în România se încheie prin acordul părților, fiind necesară respectarea condițiilor de fond și de formă impuse de codul civil. În aceste prevederi legale se stabilește că orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă atrage nulitatea unui contract, fie nulitatea absolută, fie nulitatea relativă, în funcție de condiția care nu a fost respectată. Prezentul articol va pune în evidență care sunt cauzele care atrag anularea contractului, repararea prejudiciului, analizând aspectele care declanșează, în general, un litigiu juridic. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă contactarea unui avocat specializat în drept civil, anularea contractelor și litigii civile care vă poate asista și reprezenta în situația în care urmăriți repararea prejudiciului cauzat de nerespectarea condițiilor prevăzute de codul civil astfel încât contractul civil să fie valabil încheiat.

Nulitatea unui contract este acea sancțiune civilă care produce efecte retroactiv, considerându-se că nu a fost încheiat niciodată. Nulitatea relativă în România poate interveni indiferent de părțile contractante, fie societăți comerciale, fie persoane fizice. Mai mult, nulitatea poate interveni în orice tip de contract: contracte de drept civil, contract de servicii, contracte comerciale și orice alte contracte care au fost încheiate cu nerespectarea dispozițiilor din codul civil privitoare la încheierea sa valabilă. Nulitatea relativă sancționează încălcarea acelor prevederi legale care ocrotesc un interes particular.

Un prim motiv care poate determina nulitatea relativă a contractului este lipsa discernământului la momentul în care se încheie contractul civil în România. Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit prin Decizia nr. 3255/2005 că lipsa discernământului nu coincide cu lipsa consimțământului, fapt pentru care nu se poate aplica nulitatea absolută.

O altă cauza care atrage efectele nulității relative este lipsa cauzei. Conform prevederilor din codul civil, lipsa cauzei atrage anularea contractului, cu excepţia cazului în care contractul civil a fost greşit calificat şi poate produce alte efecte juridice. Lipsa cauzei nu trebuie confundată cu efectele cauzei ilicite sau imorale, care determină nulitatea absolută.

Avocații noștri specializați în drept civil, anularea contractelor și litigii civile au o experiență vastă, fiind recunoscuți la nivel internaționali în domeniul de litigii civile, în special în aria de practică referitoare la acțiuni în anularea contractelor în România.

Cea mai des întâlnită cauză care determină anularea contractului este existența viciilor de consimțământ, respectiv eroarea, dolul, violența și leziunea. În ceea ce privește eroarea ca viciu de consimțământ, aceasta trebuie să fie esențială pentru a se putea solicita anularea contractului în România, dacă cealaltă parte știa sau, după caz, trebuia să știe că faptul asupra căruia a purtat eroarea era esențială pentru încheierea contractului.

Dolul reprezintă o eroare provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte părţi ori când aceasta din urmă a omis, în mod fraudulos, să îl informeze pe contractant asupra unor împrejurări pe care se cuvenea să i le dezvăluie. Contractul civil este anulabil pentru dol indiferent dacă eroarea a fost esențială sau nu.

Violența constă într-o temere justificată indusă fără drept, folosită pentru constrângerea părții de a încheia contractul civil în România.

În ceea ce privește leziunea, aceasta există atunci când una dintre părţi, profitând de starea de nevoie, de lipsa de experienţă ori de lipsa de cunoştinţe a celeilalte părţi, stipulează în favoarea sa ori a unei alte persoane o prestaţie de o valoare considerabil mai mare, la data încheierii contractului, decât valoarea propriei prestaţii. Leziunea poate exista şi atunci când minorul îşi asumă o obligaţie excesivă prin raportare la starea sa patrimonială, la avantajele pe care le obţine din contract ori la ansamblul circumstanţelor.

Într-un litigiu juridic, doar persoana care are un interes poate formula o acțiune în anularea contractului, atât pe cale principală, cât și pe cale de excepție. Codul civil din România prevede că acțiunea în anularea contractului este prescriptibilă. Printre efectele nulității se numără punerea părților în situația anterioară încheierii contractului și repararea prejudiciului.

„Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută international pentru litigiile din dreptul civil, având o experiență vastă în anularea contractelor. Avocații noștri specializați în drept civil, anularea contractelor și litigii civile au asistat numeroși clienți în anularea contractelor civile, recuperând clienților prejudiciile pe care le-au suferit”, a afirmat Avocatul Coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Radu Pavel.

În concluzie, codul civil prevede mai multe situații în care se poate cere anularea contractului, precum lipsa discernământului, lipsa cauzei sau existența viciilor de consimțământ. Un avocat specializat în drept civil, anularea contractelor și litigii civile în România vă poate asista și îndruma într-un litigiu juridic, astfel încât sa obțineți repararea prejudiciului și repunerea în situația anterioară. Puteți lua legătura cu unul dintre avocații noștri completând formularul de contact de pe site-ul nostru, https://avocatpavel.ro/contact/.

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.