Din punct de vedere al formelor de proprietate, aceasta se împarte în proprietate publică sau privată. Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în condițiile legii, întrucât aceasta poate să prevadă o limitare pentru atributele dreptului de proprietate în România. Cu titlu de exemplu, litigiile cu privire la dreptul de proprietate pot apărea în situația în care există neclarități cu privire la cine este îndreptățit să exercite dreptul de proprietate pentru un anumit bun mobil sau imobil sau se pune problema de încălcarea proprietății private și se impune aplicarea de sancțiuni privind încălcarea dreptului de proprietate privată, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii privind dreptul de proprietate în România atât în vedereapreîntâmpinării apariției unui litigiu asupra dreptului de proprietate în România, cât și în procesul de analiză a drepturilor, interpretarea documentelor pertinente, colectarea de probe și asigurarea reprezentării în fața instanțelor de judecată pentru obținerea unei soluții favorabile într-un litigiu privind dreptul de proprietate si atributele dreptului de proprietate in Romania.

Dreptul de proprietate nu ar trebui confundat cu posesia. Diferența dintre posesie și proprietate reiese din faptul că în conținutul juridic al dreptului întră și atributele dreptului de proprietate, printre care se numără și posesia. De asemenea,  diferența dintre posesie și proprietate este aceea că posesia reprezintă o stare de fapt constând în stăpânirea bunului, însă posesorul nu este prin definiție proprietar, el nu are dreptul de proprietate asupra bunului, ci îl deține ca şi cum ar fi proprietar. Pe de altă parte, tot în conținutul juridic, regăsim prerogativele dreptului de proprietate, respectiv dreptul de a poseda bunul, dreptul de folosința, precum și dreptul de dispoziție. Acesta din urmă constă în prerogativa proprietarului de a decide atât din punct de vedere material, cât şi din punct de vedere juridic, soarta bunului sau. Cu alte cuvinte, proprietarul poate dispune de această prerogativa prin transmiterea dreptului de proprietate către o terță persoană, sintetizată prin contractul de vânzare sauprin transmiterea către un terţ a atributelor stăpânirii şi folosinței bunului său, ca de exemplu dreptul de acces la proprietate sau constituirea unui drept de uzufruct.

Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă invită să apelați cu încredere la serviciile noastre pentru a vă asista în litigii terenuri, litigii privind încălcarea dreptului de proprietate și litigii privind dreptul de acces la proprietate,  prin completarea formularului de contact cu o simplă accesare a adresei https://avocatpavel.ro/contact/.

Dreptul de proprietate se poate dobândi prin convenţie, moştenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-credinţă în cazul bunurilor mobile şi al fructelor, prin ocupaţiune, tradiţiune, precum şi prin hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăşi. Totuși, în Noul Cod Civil sunt reglementate limitele dreptului de proprietate reprezentând o modalitate de limitare a exercițiului absolut al dreptului de proprietate într-un mod care să concilieze interesul particular al proprietarului cu cel general sau cu interesele altor particulari. Din aceste motive, cauzele litigiilor în acest domeniu pot varia, pornind de la:  încălcarea proprietății private din cauza existenței unor erori materiale în titlurile de proprietate emise, vicii privind efectuarea unei succesiuni, neînțelegeri între vecini privind granițele și limitele dreptului de proprietate, neîndeplinirea unor obligații ce reies din contractul de vânzare și până lanerespectarea cerințelor stabilite în lucrările de construcții sau lucrările de renovare a unor imobile. Un avocat specializat în litigii privind dreptul de proprietate în România din cadrul Societătii Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații vă poate asista atât în identificarea unei soluții în conflictele apărute, cât și în  reprezentarea juridică în litigii terenuri, litigii privind transmiterea dreptului de proprietate sau încălcarea proprietății private, pentru a proteja interesele părții și a obține o rezolvare favorabilă în cadrul procesului civi.

 Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.