Instituția de coproprietate în România se referă la acea situație în care două sau mai multe persoane dețin în proprietate comună un anumit bun, indiferent dacă este vorba de un bun mobil sau imobil, fiecare coproprietar dispunând liber de dreptul său de proprietate. În general, apare o confuzie între noțiunea de indiviziune și coproprietate. Diferența dintre coproprietate și indiviziune este că indiviziunea constă într-o modalitate a patrimoniului ce are ca obiect o universalitate de bunuri nedivizată, provenind, în general, dintr-o succesiune, iar noțiunea de coproprietate constă în acea modalitate de drept de proprietate ce are ca obiect un bun individual. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă contactarea unui avocat specializat în partaj, ieșire din indiviziune, drept imobiliar, litigii cu terenuri, dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și litigii imobiliare care vă poate asigura asistență și reprezentare juridică de specialitate într-o acțiune de ieșire din indiviziune sau de partaj judiciar în România.

Legea română prevede că nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune. Așa cum am menționat anterior, ieșirea din indiviziune apare în special în cazul unei succesiuni, moștenitorul având oricând posibilitatea să solicite ieșirea din indiviziune după succesiune. În general, se preferă ieșirea din indiviziune pe cale amiabilă, întrucât este o modalitate mai rapidă și mai eficientă din punct de vedere al costurilor, însă, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, oricare dintre acestea se poate adresa instanței de judecată cu o acțiune de ieșire din indiviziune.

Modalitatea practică de ieșire din indiviziune în România este reprezentată de partaj, indiferent dacă se realizează prin învoiala părților sau prin partaj judiciar în cazul în care părțile nu se înțeleg cu privire la modalitatea de renunțare de atributul de proprietate comună. Conform legii, partajul poate fi solicitat chiar dacă numai unul dintre coproprietari a folosit exclusiv bunul, cu excepția situației în care acesta l-a dobândit prin uzucapiune, acesta fiind un aspect important privitor la drepturile coproprietarilor.

Un avocat specializat în partaj, ieșire din indiviziune, drept imobiliar, litigii cu terenuri, dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și litigii imobiliare în România vă poate oferi servicii de asistență și reprezentare juridică cu privire la ieșirea din indiviziune pe cale amiabilă, o acțiune de ieșire din indiviziune, partaj pe cale amiabilă sau partaj judiciar. În ceea ce privește soluționarea amiabilă, asistența poate consta în purtarea negocierilor, stabilirea strategiei, precum și în stabilirea pașilor ce trebuie urmați în funcție de urmările negocierilor. Într-o acțiune de partaj în instanță, avocatul de litigii imobiliare va urmări interesul superior al clientului și va dezvolta strategii prin care să se asigure că dreptul de proprietate este protejat.

Partajul bunurilor aflate în coproprietate se face, în principiu, în natură, în funcție de cota-parte deținută. Dacă bunul nu este divizibil sau nu este comod partajabil, partajul se realizează prin atribuirea întregului bun în schimbul unei sulte în favoarea unui coproprietar sau prin vânzarea bunului.

„Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută internațional în domeniul de drept imobiliar, iar avocații noștri specializați în partaj, ieșire din indiviziune, drept imobiliar, litigii cu terenuri, dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și litigii imobiliare în România dețin o vastă experiență în această arie de practică, elaborând întotdeauna strategii de succes chiar și pentru cele mai complexe situații”, a afirmat Avocatul Coordonator al Societății românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Radu Pavel.

În concluzie, părțile pot obține ieșirea din indiviziune prin partaj fie pe cale amiabilă, fie prin partaj judiciar. Orice coproprietar poate solicita partajul, chiar și în situația în care doar unul dintre ei a folosit bunul în mod exclusiv. O cerință importantă este ca acesta să nu îl fi dobândit prin uzucapiune, situație în care partajul nu mai poate fi cerut. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă contactarea avocaților noștri specializați în partaj, ieșire din indiviziune, drept imobiliar, litigii cu terenuri și litigii imobiliare în România prin formularul de contact de pe site-ul nostru https://avocatpavel.ro/contact/, care vă pot oferi asistență și reprezentare juridică de cea mai înaltă calitate în aria de practică de drept imobiliar.

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.