Conform codului civil, dreptul de proprietate privată în România include în cuprinsul său dreptul de posesie, folosință și dispoziție a unui bun, în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege. În cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate privată, pentru a putea fi dobândit, se înscrie în cartea funciară, asigurându-se astfel și opozabilitatea față de terți. Codul civil prevede o serie de drepturi și obligații în ceea ce privește dreptul de proprietate privată, în special în cazul relațiilor de vecinătate, aspecte ce vor fi detaliate în cadrul prezentului articol. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în exercitarea dreptului de proprietate privată, constituire de servitute de trecere, servitute de vedere, acțiune în grănițuire și litigii civile în România care vă poate reprezenta și asista în disputele privitoare la relațiile de vecinătate, astfel încât dreptul de proprietate să fie respectat în mod absolut și să fie înlăturată orice ipoteză în care ar putea apărea o tulburare de posesie.

Grănițuirea reprezintă o obligație impusă de legea română care constă în reconstituirea hotarului și fixarea semnelor corespunzătoare, cheltuielile fiind suportate în mod egal de proprietarii terenurilor aflați în relație de vecinătate. În cazul în care proprietarii terenurilor aflați în relație de vecinătate nuse înțeleg cu privire la stabilirea hotarului, aceștia pot intenta o acțiune în grănițuire. Prin acțiunea în grănițuire se urmărește constituirea sau reconstituirea hotarului dintre terenuri atât în cazul în care acesta lipsește, nefiind înscrisă nicio mențiune în cartea funciară, cât și în cazul în care semnele fixate nu corespund realității.

Există situații în care unul dintre proprietarii terenurilor aflați în relații de vecinătate face demersurile necesare privitoare la documentația cadastrală depășind limita de proprietate privată. În acest caz, celălalt proprietar are la îndemână ca instrument juridic acțiunea în revendicare.

Un avocat specializat în exercitarea dreptului de proprietate privată, constituire de servitute de trecere, servitute de vedere, acțiune în grănițuire și litigii civile în România vă poate oferi asistență și reprezentare juridică în cazul în care sunteți într-o dispută cu o persoană cu care aveți o relație de vecinătate, astfel încât să se respecte dreptul de proprietate.

Conform codului civil, servitutea este sarcina care grevează un imobil pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar. Servitutea se poate constitui în temeiul unui act juridic ori prin uzucapiune, dispozițiile în materie de carte funciară rămânând aplicabile. Pentru a se putea constitui un drept de servitute, este necesară existența a 2 terenuri învecinate, respectiv un fond dominant (în favoarea căruia s-a constituit o servitute) și un fond aservit (asupra căruia grevează o servitute). Pot exista mai multe tipuri de servituți, cele mai des întâlnite fiind servitutea de trecere și servitutea de vedere. În cazul în care proprietarul lipsit de acces la calea publică nu poate exercita dreptul de servitute, acesta se poate adresa instanței de judecată cu o acțiune pentru constatarea unui drept de servitute.

În anumite cazuri în care dreptul de proprietate nu este respectat, fapta poate avea chiar o natură penală, respectiv infracțiunea de tulburare de posesie. Se poate considera tulburare de posesie și desființarea sau strămutarea semnelor de hotar.

În concluzie, în relațiile de vecinătate pot apărea conflicte cu privire la limitele dreptului de proprietate sau la obligațiile impuse de lege (grănițuire, servitutea de trecere și servitutea de vedere), fapt pentru careputeți contacta unul din avocații noștri specializați în exercitarea dreptului de proprietate privată, constituire de servitute de trecere, servitute de vedere, acțiune în grănițuire și litigii civile în România prin formularul de contact de pe site-ul nostru https://avocatpavel.ro/contact/.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.