Astfel, printre modificarile nou introduse se regaseste si prevederea potrivit careia, Ministerul Finantelor Publice isi poate exprima acordul pentru incheierea unui contract de inchiriere/comodat privind imobilul achizitionat prin program, numai dupa ce finantatorul a emis acordul sau pentru aceeasi solicitare.

Astfel, incepand cu intrarea in vigoare a noilor prevederi, locuintele achizitionate prin programul Prima Casa pot fi inchiriate.

Totodata, au fost introduse noi articole cu privire la reglementarea situatiei in care se doreste instrainarea locuintei pentru achizitionarea uneia mai mare. Astfel, garantiile pentru achizitionarea/construirea unei noi locuinte in cadrul programului in conditiile art. 1 alin. (104) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt garantate cu ipoteca legala de rang I asupra noii locuinte achizitionate/construite prin program, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si in favoarea finantatorului, proportional cu procentul de garantare, valabila pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu notarea in cartea funciara a interdictiei de instrainare pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu sarcini pe toata durata garantiei.

Beneficiarul programului are obligatia de a utiliza sumele obtinute din vanzarea locuintei achizitionate sau construite initial in cadrul programului pentru lichidarea creditului acordat initial in cadrul programului. In cazul in care aceste sume sunt insuficiente pentru stingerea creditului acordat initial in cadrul programului, beneficiarul se obliga sa achite din surse proprii eventuala diferenta de pret pentru achizitionarea/construirea noii locuinte in cadrul programului. Utilizarea noului credit se va face exclusiv pentru achizitionarea/construirea noii locuinte in cadrul programului cu conditia lichidarii creditului acordat initial in cadrul programului pana la data incheierii contractului de vanzare-cumparare sau a contractului de construire a noii locuinte.

Pentru verificarea indeplinirii conditiei prevazute la art. 1 alin. (104) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea noii locuinte, rezultata din raportul de evaluare si suprafata utila, se va raporta la valoarea locuintei initiale, rezultata din raportul de evaluare si suprafata utila a acesteia si trebuie sa fie mai mare decat valoarea evaluata si/sau suprafata utila a primei locuinte la momentul acordarii creditului pentru locuinta achizitionata sau construita initial in cadrul programului.

O locuinta achizitionata/construita in cadrul programului poate fi achizitionata de un alt beneficiar eligibil in cadrul programului

Dupa expirarea perioadei de 5 ani in care opereaza interdictia de instrainare a locuintei achizitionate sau construite in cadrul programului, beneficiarul programului, care are in derulare un credit acordat in cadrul programului, poate sa solicite acordul finantatorului si al Ministerului Finantelor Publice pentru instrainarea locuintei achizitionate sau construite in cadrul programului.  Acordul este exprimat sub conditia achitarii integrale a creditului garantat. In cazul neindeplinirii acestei conditii, acordul se considera desfiintat cu efect retroactiv.

In cazul in care cumparatorul achita pretul locuintei prin credit, finantatorul si Ministerul Finantelor Publice isi exprima acordul pentru ridicarea temporara a interdictiei de grevare, in vederea inscrierii unei noi ipoteci asupra imobilului, in favoarea finantatorului care acorda creditul destinat achizitionarii locuintei.