In conformitate cu prevederile respectivului Ordin, cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare si detasare se majoreaza la valoarea de 17 lei.

Prevederile anterioare cu privire la cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare si detasare erau prevazute la art. 9 din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare, care stabilea un cuantum al indemnizatiei zilnice de delegare sau de detasare de 13 lei, indiferent de functia pe care o indeplineste si de autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea.

Avand in vedere faptul ca valoarea indemnizatiei de delegare pentru bugetari constituie un indicator de referinta pentru calculul diurnei neimpozabile in mediul privat (2,5 ori nivelul legal stabilit pentru salariatii din institutiile publice), rezulta ca, incepand cu 27.01.2015, un salariat angajat in mediul privat poate primi o diurnal neimpozabila pentru delegatiile in tara in cuantum de 42,5 lei/zi.

Totodata, conform prevederilor Ordinului, cuantumul sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare si care nu se cazeaza, se majoreaza la 45 de lei.