In vederea indeplinirii scopului prevazut, Mecanismul de feedback al pacientului cuprinde urmatoarele masuri:

a)     înregistrarea opiniilor pacientilor internati privind calitatea serviciilor oferite în cadrul unitatii sanitare, prin completarea directa a Chestionarului de feedback al pacientului;

b)    înregistrarea sesizarilor electronice referitoare la calitatea serviciilor oferite si la integritatea personalului unitatii sanitare în/din cadrul unitatii sanitare, prin completarea formularului de sesizare online;

c)     analiza punctelor de vedere si a sesizarilor primite de la pacienti de catre consiliile de etica din componenta unitatii sanitare;

d)    redactarea de avize de etica si de hotarâri de catre membrii consiliilor de etica si comunicarea acestora catre persoanele care au formulat sesizarile si catre institutiile relevante, dupa caz;

e)     evaluarea gradului de satisfactie a pacientilor referitor la calitatea serviciilor oferite în cadrul unitatii sanitare prin intermediul rapoartelor periodice de activitate ale Consiliului de etica;

f)     evaluarea gradului de respectare a drepturilor si obligatiilor pacientilor si ale cadrelor medico-sanitare, în cadrul unitatii sanitare, prin intermediul rapoartelor periodice de activitate ale Consiliului de etica;

g)     evaluarea calitatii serviciilor medicale si a gradului de respectare a drepturilor si obligatiilor pacientilor si ale cadrelor medico-sanitare, în cadrul sistemului public de sanatate, prin intermediul rapoartelor periodice întocmite la nivel judetean de catre responsabilii desemnati din cadrul directiilor de sanatate publica si de catre Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii, la nivel national.

Potrivit Ordinului, procedurile care trebuie respectate de catre unitatile sanitare din sistemul de sanatate sunt urmatoarele:

a)     organizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de etica conform prevederilor legale în vigoare;

b)     punerea la dispozitia pacientilor a chestionarului de evaluare, formularul de sesizare si asigurarea publicarii pe site-ul propriu a linkului privind accesul la Formularul de sesizare online a pacientilor, formular ce va fi disponibil permanent pentru orice persoane interesate;

c)     toate chestionarele completate de pacienti si toate sesizarile primite de catre unitatile sanitare sunt înregistrate si analizate conform atributiilor consiliilor de etica prevazute de legislatia în vigoare;

d)     deciziile si analizele realizate de consiliile de etica din cadrul unitatilor sanitare sunt raportate la finalul fiecarui semestru/an catre Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii, conform termenelor prevazute de legislatia în vigoare.

Rezultatele obtinute din analiza chestionarelor aplicate în unitatile sanitare si din raportarile consiliilor de etica sunt utilizate pentru aprecierea gradului de satisfactie a pacientilor si pentru evaluarea gradului de respectare a drepturilor acestora conferite de legislatia în vigoare si în vederea îmbunatatirii Mecanismului de feedback al pacientului.

Mecanismului de feedback al pacientului se aplica tuturor unitatilor sanitare publice.

Institutiile care duc la indeplinire a prevederilor Ordinului sunt Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si unitatile sanitare publice.