In forma adoptata de catre Senat, forma ce contine modificari fata de propunerea legislative initiala, s-a stabilit faptul ca in unitatile medicale publice pot fi realizate venituri suplimentare din furnizarea in regim cu plata a unor servicii medicale, investigatii, tratament, cazare, alimentatie sau confort suplimentar, precum si din inchirierea temporara a spatiilor disponibile.

Pot fi incluse in lista serviciilor medicale, a investigatiilor sau tratamentelor cu plata acele servicii care indeplinesc una din urmatoarele conditii: nu sunt in pachetul de baza decontat de catre sistemul de asigurari sociale de sanatate; sunt solicitate in mod expres de catre pacienti; sunt servicii medicale de confort; serviciile ale caror furnizare directa se solicita a fi facuta de catre personalul medical desemnat sau solicitat in mod expres de catre pacient sau de catre reprezentantul sau.

Furnizarea serviciilor cu plata se va face prin intermediul personalului medical propriu sau la cererea expresa a pacientului ori a reprezentantului sau, prin personalul medical nominal desemnat, care poate fi din unitatea respectiva sau nu. Daca personalul medical desemnat de catre pacient este din afara unitatii medicale, costurile legate exclusiv de presatia actului medical vor fi platite de catre pacient, direct catre personalul medical desemnat.

Metodologia de calcul al costurilor aferente serviciilor medicale furnizate, al investigatiilor, tratamentelor, serviciilor de cazare si alimentatie din unitatile medicale publice se va aproba prin hotarare a Guvernului.

In situatia in care pacientul nu solicita in mod expres un anumit medic, ci doar furnizarea unui anumit serviciu din categoria celor prevazute a fi furnizate contra cost, in calculul costurilor se va include si costul aferent retributiei medicului. Pretul corespunzator prestarii actului medical furnizat de catre medicul desemnat nominal de catre pacient se stabileste de catre medic si se comunica solicitantului. Acest pret va fi platit direct medicului respectiv.

Veniturile realizate de catre personalul medical prin incasare directa se inregistreaza si se declara fiscal potrivit metodologiei aprobate prin ordinul ministerului finatelor publice si se impoziteaza potrivit legii.

Personalul medical va respecta regulamentele si procedurile interne ale unitatii medicale unde va desfasura activitatea si va raspunde personal de actele medicale efectuate. In cazul unor interventii medicale complexe, medicul desemnat  isi poate alege si stabili echipa medicale, suportand personal costurile acesteia din suma negociata si incasata. Sumele platite de catre acesta echipei medicale sunt cheltuieli deductibile fiscal.

Dupa adoptarea de catre Camera Deputatilor, proiectul de lege va intra in vigoare in 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. In termen de 45 de zile de la publicare se vor emite normele de aplicare.