In coformitate cu prevederile noii legi, au fost completate drepturile pacientului in situatia externarii, stabilindu-se faptul ca: „Pacientul sau persoana desemnata în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 si 10, are dreptul sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizarii si, la cerere, o copie a înregistrarilor investigatiilor de înalta performanta, o singura data.”

Persoanele desemnate in mod expres de catre pacient sunt rudele si prietenii pacientului, insa numai daca pacientul si-a exprimat acordul in acest sens.

In vechea reglementare, in cazul externarii, pacientul era indreptatit sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizarii, fara a se stipula vreo mentiune cu privire la investigatiile efectuate.

Potrivit Legii drepturilor pacientului, in contextual dreptului pacientului la informatia medicala, acesta dispune de urmatoarele drepturi:

a)     dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si pronostic;

b)    dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat în cazul în care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta;

c)     dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;

d)    dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;

e)     dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;

Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient si a confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute în prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.