Potrivit modificarilor sus – mentionatei Legi, a fost modificat cuantumul amenzilor pentru contraventiile savarsite de persoanele fizice, acestea fiind cuprinse intre 5.000 lei si 10.000 lei, prin persoana fizica intelegandu-se “orice fost sau actual salariat/reprezentant al unei intreprinderi sau orice alta persoana care savarseste practici de concurenta neloiala, precum si contraventiile prevazute la art. 4 alin. (3).”

A fost de asemenea introdus un nou articol prin care se prevede faptul ca “Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de prezenta lege se poate introduce plangere la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.”

S-au modificat de asemenea prevederile cu privire la sesizarea instantei, prin introducerea unui nou articol care prevede ca: Orice persoana care are un interes legitim se poate adresa direct instantelor de judecata competente pentru incetarea si interzicerea practicilor de concurenta neloiala, pentru acoperirea prejudiciilor patrimoniale si morale suferite ca urmare a unei practici de concurenta neloiala, fara a fi necesara parcurgerea vreunei formalitati in fata Consiliului Concurentei. Actiunile izvorand dintr-o practica de concurenta neloiala sunt de competenta tribunalului locului savarsirii faptei sau in a carui raza teritoriala se gaseste sediul paratului; in lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului paratului. In vederea prevenirii unei pagube iminente, instantele judecatoresti competente pot dispune, in procedura de urgenta, in cazul in care constata, la o prima evaluare, existenta unor practici comerciale neloiale, incetarea, respectiv interzicerea acestora pana la solutionarea cauzei.

In cazul in care instanta a dispus incetarea, respectiv interzicerea practicilor de concurenta neloiala, iar hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus masura a ramas definitiva, autoritatea nationala de concurenta va asigura, la cererea persoanei care a formulat cererea de chemare in judecata, publicarea pe pagina de internet proprie a unui comunicat, care trebuie sa cuprinda sediul si celelalte date de identificare ale intreprinderii, practica de concurenta neloiala savarsita, precum si masurile dispuse de instanta. Pe cheltuiala persoanei vinovate, instanta poate dispune publicarea hotararii judecatoresti, total sau partial, intr-un ziar de larga circulatie. La cererea detinatorului legitim al secretului comercial, instanta poate dispune masuri de interzicere a exploatarii industriale si/sau comerciale a produselor rezultate din insusirea ilicita a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdictia inceteaza atunci cand informatia protejata a devenit publica.”

Legea nr. 117/2015 a intrat in vigoare in data de 25.05.2015.