Potrivit prevederilor respectivului Ordin, daca reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezinta la organul fiscal competent, dar nu furnizeaza corect si complet datele si informatiile solicitate si nu clarifica intentia si capacitatea persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice va proceda dupa cum urmeaza:

a) respinge cererea de inregistrare in scopuri de TVA, intocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul in care persoana impozabila se afla la prima cerere de inregistrare in scopuri de TVA si/sau reprezentantul fiscal nu a fost/nu este subiect al unui raport juridic fiscal – direct sau prin intermediul societatilor la care detine calitatea de asociat si/sau administrator;

b) transmite solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA, in celelalte situatii, impreuna cu toata documentatia care a stat la baza analizei, directiei regionale antifrauda fiscala care isi desfasoara activitatea in aria de competenta teritoriala a directiei generale regionale a finantelor publice din care face parte organul fiscal competent.

In urma verificarilor efectuate, directia regionala antifrauda fiscala returneaza organului fiscal competent solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA si documentatia, insotite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA. Referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, intocmit in temeiul alin. (3), (5), (6) sau (7), va contine si motivele de fapt si de drept care stau la baza propunerii. In baza referatului, organul fiscal competent emite decizia prin care se aproba sau, dupa caz, se respinge solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA.

S-au modificat de asemenea termenele de emitere a decizia de aprobare/respingere a inregistrarii in scopuri de TVA, dupa cum urmeaza:

a) o zi lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, in cazurile prevazute la art. 6 alin. (2);

b) 3 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, in cazurile prevazute la art. 7 alin. (2) lit. a) si b);

c) 5 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, in cazurile prevazute la art. 8 alin. (3) si (5);

d) 30 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, in cazurile prevazute la art. 8 alin. (6) si (7).

Printr-un alt proiect de act normativ, lansat in dezbatere publica de catre ANAF, se propune inlocuirea formularului actual 088, cu un formular nou, care va avea introduse noi intrebari, printre care unele referitoare la sumele de bani cu care asociatii si administratorii societatii care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, au creditat alte societati in care au avut calitatea de asociati/administrator.