Începând cu anul 2024, Codul Fiscal suferă o serie de modificări operate prin Legea 296/2023 și prin Ordonanță de urgență 115/2023, printre care se numără și  modalitatea de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderilor, condiții suplimentare pentru a fi microîntreprindere în România, obligativitate adoptării programului RO e-Factură, creșterea cotei de taxa pe valoarea adăugată pentru anumite activitățiSocietatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații va recomandă să apelați la serviciile unui avocat specializat în drept fiscal și drept financiar în România care vă poate oferi asistență juridică pentru a înțelege și respectă corect noile prevederi legale, precum și pentru a vă asigura că societatea comercială se conformează tuturor reglementărilor fiscale în vigoare.

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor începând cu anul 2024

Începând cu anul 2024, una dintre cerințele pentru a fi clasificată ca microîntreprindere în România se schimbă, iar în acest sens societatea trebuie să aibă asociați sau acționari care dețin mai mult de 25% din totalul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și să fie singura microîntreprindere creată de acești asociați sau acționari.  Noutatea constă în faptul că, în trecut, condiția era ca această societate comercială din România să aibă asociați sau acționari care dețin peste 25% din totalul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la maxim trei microîntreprinderi. În plus, pentru a fi considerată microîntreprindere în România apare condiția cadepunerea situațiilor financiare anuale să se facă la timp.

Mai mult decât atât, pentru microîntreprinderile din România vor există două cote de impozitare, respectiv 1% din venituri pentru companiile care nu fac parte din domeniul HoReCa, medicină, IT, stomatologie și a căror cifră de afaceri anuală este sub 60.000 de Euro și 3% pentru firmele care activează în domeniile menționate mai sus și pentru cele care au cifra de afaceri între 60.000 și 500.000 de Euro. În lumina modificărilor Codului Fiscal este esențială consultarea unui avocat specializat în drept fiscal și drept financiar în România care vă poate oferi interpretări detaliate ale legislației fiscale din România despre aplicarea noilor condiții, precum și despre implicațiile fiscale ale acestor schimbări.

Pentru a primi consultanță de înaltă calitate și soluții personalizate în domeniul dreptului fiscal, vă invităm să beneficiați de serviciile unui avocat specializat în drept fiscal și drept financiar din România accesând formularul de contact disponibil la adresa https://avocatpavel.ro/contact/.

Platforma RO e-Factura

              Sistemul RO e-Factura, care implică transmiterea automată a facturilor emise de o societate comercială în România către autoritățile statului și către entitatea destinatară a facturilor, devine obligatoriu pentru majoritatea societăților comerciale din România. Pentru început, societățile comerciale sunt obligate să raporteze în sistemul RO e-Factură toate facturile emise în legătură cu alte companii și cu instituțiile publice. Ulterior, începând cu dată 1 iulie 2024, companiile sunt obligate să utilizeze exclusiv RO e-Factură pentru facturare, riscând așadar să primească sancțiuni contravenționale, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept fiscal și financiar în România care va poate oferi asistență juridică, incluzând consultanță fiscală, abordarea și rezolvarea oricăror dispute sau probleme legate de utilizarea sistemului RO e-Factura care ar putea duce la situații contravenționale sau litigii, precum și oferirea de asistență în relația cu autoritățile fiscale din România sau alte entități în cazul unor verificări sau proceduri legale asociate utilizării sistemului RO e-Factura.

Taxa pe Valoare Adăugată – TVA

Din anul 2024, societățile comerciale din România al căror obiect de activitate implică livrarea de alimente pentru cele care conțin zahăr adăugat de minim 10g/100g sau bere fără alcool trebuie să știe că va crește cota de taxa pe valoarea adăugată (TVA) de la 9% la 19%. În plus, cota de TVA crește de la 5% la 9% și pentru produsele Eco și bio, respectiv pentru livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice. Echipa de avocați specializați în drept fiscal și drept financiar din România din cadrul Societății de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații oferă opinii juridice detaliate cu privire la noile modificări ale cotelor de TVA și modul în care acestea afectează sectorul de activitate al fiecărei societăți comerciale din România, identificând totodată implicațiile fiscale specifice ale fiecărei societăți pentru a se asigura că sunt respectate noile cerințe legale referitoare atât la TVA, cât și la ultimele modificări la nivelul legislației fiscale în România.

În concluzie, modificările semnificative aduse Codului Fiscal în anul 2024 prin Legea 296/2023 și Ordonanța de Urgență 115/2023 impun o atenție specială și o adaptare corespunzătoare din partea societăților comerciale din România. Pentru a a se conforma noilor reglementări fiscale, recomandarea Societății Românești de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații este să apelați la serviciile unui avocat specializat în dreptul fiscal și drept financiar în Romania ce vă poate oferi asistență juridică esențială în înțelegerea și aplicarea corectă a schimbărilor legislative, asigurându-se de respectarea în totalitate cerințele fiscale actuale.

 Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.