Legislatia GDPR. Monitorizarea excesivă a datelor cu caracter personal si sancțiuni

Potrivit Regulament UE 679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), orice operațiune care vizează înregistrarea, stocarea sau divulgarea de date personale presupune și o manifestare de voință liberă și informată a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-un acord prelucrare date personale, formular gdpr sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrateAtunci când se prelucrează date personale, orice operator de date cu caracter personal trebuie să se bazeze pe un temei legal, să efectueze activitatea de prelucrare a datelor într-un mod transparent și în conformitate cu scopurile specifice pentru care au fost colectate pentru a evita aplicarea de sancțiuni în cazul în care nu se respectă prevederile acestui Regulament UE 679 (GDPR lex). Aceste sancțiuni pot include amenzi substanțiale, restricționarea activităților de prelucrare a datelor sau chiar suspendarea activității comerciale în cazurile grave de încălcare a normelor privind protecția datelor cu caracter personal, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat GDPR care vă poate oferi servicii de consultanță juridică privind protecția datelor personale (GDPR) pentru a vă asigura că activitatea de prelucrare a datelor este conformă cu legislația gdpr și că sunt implementate măsuri adecvate de protecția datelor cu caracter personal.

Supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (anspdcp), în calitate de autoritate publică centrală  cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, care procesează datele cu caracter personal reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viața privată și la protecția datelor cu caracter personal. În acest sens, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (anspdcp) exercită și activitatea de control, verificând respectarea prevederilor legale și aplicând sancțiuni în cazul încălcării acestora. Printre principalele motive pentru aplicarea sancțiunilor se numără lipsa măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității și protecției datelor, prelucrarea datelor cu caracter personal fără un temei legal, nerespectarea drepturilor persoanelor vizate, nerespectarea principiilor GDPR, precum și nerespectarea măsurilor aplicate de către anspdcp confom Regulament UE 679 (GDPR lex). Consultanța gdpr din partea unui Avocat consultanță GDPR / Protecția datelor este esențială pentru a evita sancțiunile aplicabile și pentru a vă oferi îndrumare și asistență în implementarea măsurilor adecvate, în identificarea și gestionarea riscurilor legate de protecția datelor și în dezvoltarea politicilor necesare pentru a respecta cerințele reglementate de legea datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate GDPR

În calitate de persoană care încheie un acord prelucrare date personale, legea gdpr prevede o serie de drepturi ce pot fi exercitate în condițiile stabilite de lege. Printre acestea se numără dreptul de acces la date, dreptul de a solicita informații cu privire la existența oricărei prelucrări automate de date personale și chiar dreptul la ștergerea datelor cu caracter personalprelucrate prin acord gdpr, iar orice operator de date cu caracter personal are obligația de a șterge datele fără întârzieri nejustificate(„dreptul de a fi uitat”). În cazul în care vă regăsiți în situația încălcării drepturilor reglementate prin legea datelor cu caracter personal (legea gdpr) sau a monitorizării excesive a datelor cu caracter personal,  Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat GDPR care vă poate asista și reprezenta juridic atât în formularea unei plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (anspdcp) cât și în inițierea unei acțiuni în instanță pentru obținerea de compensații financiare sau alte remedieri adecvate.

Consultanță GDPR / Protecția datelor 

Respectarea cerințelor prevăzute în legislație GDPR și legea GDPR (gdpr lex) necesită ca operatorii de date cu caracter personal  să își asume un angajament pentru a asigura protecția corespunzătoare a datelor personale și pentru a garanta respectarea drepturilor persoanelor vizate si protecția datelor cu caracter personal. Regulile de consultanță și implementarea GDPR sunt esențiale pentru a asigura conformitatea cu aceste cerințe și pentru a gestiona corect prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate prin acord gdpr și completare formular GDPR. Colaborarea cu un Avocat consultanță GDPR / Protecția datelor poate oferi o înțelegere mai profundă a cerințelor GDPR și poate ajută organizațiile și societățile comerciale să dezvolte și să implementeze proceduri adecvate pentru protecția datelor personale. De asemenea, consilierea și servicii de consultanță juridică privind protecția datelor personale (GDPR) pot oferi orientare în materie de interpretare a legislației GDPR astfel încât persoanele vizate pot exprima un acord prelucrare date personale în cunoștință de cauză, respectiv asistență în litigii legate de protecția datelor.

„Asistența juridică din partea unui avocat specializat GDPR privind protecția datelor și implementarea corectă a măsurilor GDPR este esențială pentru a evita sancționarea și a promova protecția datelor cu caracter personal” a declarat Avocatul Coordonator Dr. Radu Pavel al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă invită să apelați cu încredere la un avocat GDPR pentru a vă asista în  protecția datelor cu caracter personal în România prin completarea formularului de contact cu o simplă accesare a adresei https://avocatpavel.ro/contact/.

Prin consultanță și implementare GDPR organizațiile care procesează datele cu caracter personal printr-un operator de date cu caracter personal și nu se abate de la legea datelor cu caracter personal pot asigura protecția datelor personale și respectarea drepturilor persoanelor care încheie un acord gdpr și completează un formular GDPR. Este esențial ca operatorii de date să respect obligațiile legale și să se asigure că toate activitățile de prelucrare a datelor conforme cu prezenta legislație GDPR în vigoare. Servicii de consultanță juridică privind protecția datelor personale (GDPR) asigurate din partea unui Avocat consultanță GDPR / Protecția datelor joacă un rol important în acest proces, oferind îndrumare și sprijin în implementarea măsurilor adecvate de protecție a datelor și în gestionarea corectă a cerințelor GDPR. Prin urmare, colaborarea cu un avocat specializat GDPR poate contribui semnificativ la evitarea sancțiunilor și la promovarea respectarea confidențialității datelor personale și protecția datelor cu caracter personal.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.