Astfel, in conformitate cu prevederile legale, obligatia de afisare a certificatului incumba tuturor cladirilor de interes si utilitate publica, cat si la cladirile care sunt frecvent vizitate de public, cum ar fi: locuinte unifamiliale; blocuri de locuinte; birouri; cladiri de invatamant; spitale; hoteluri si restaurante; constructii destinate activitatilor sportive; cladiri pentru servicii de comert; alte tipuri de cladiri consumatoare de energie.

Deci, in plus fata de veghea reglementare obligatia de afisare a certificatului a fost extinsa si altor categorii de cladiri, nu numai celor de interes si utilitate publica: „In scopul informarii publice privind consumurile energetice in cladiri si al mobilizarii detinatorilor acestora in promovarea actiunilor privind cresterea performantei energetice a cladirilor, certificatul se afiseaza la toate categoriile de cladiri de interes si de utilitate publica, precum si la cele prevazute la art. 6 alin. (1) care sunt frecvent vizitate de public”.

In ceea ce priveste contraventiile savarsite sub imperiul respectivei legi, nerespectarea obligatiei de afisare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1.250 lei si 2.500 lei, fata de vechea reglementare potrivit careia cuantumul amenzii era cuprins intre 250 lei si 500 lei.

Prin modificarile aduse Legii, certificat de performanta energetica a cladirii reprezinta documentul elaborat conform metodologiei de calcul al performantei energetice a cladirilor, prin care este indicata performanta energetica a unei cladiri sau a unei unitati de cladire si care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primara si finala, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum si cantitatea de emisii in echivalent CO2. Pentru cladirile existente, certificatul cuprinde si masuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum si pentru cresterea ponderii utilizarii surselor regenerabile de energie in total consum.

Certificatul de performanta energetica, se elaboreaza pentru: categoriile de cladiri prevazute la art. 6 alin. (1) si unitatile acestora, care se construiesc, se vand, se inchiriaza sau sunt supuse renovarilor majore; b) cladirile aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice. Certificatul se elaboreaza si se elibereaza de catre auditorul energetic pentru cladiri, la solicitarea investitorului/proprietarului/administratorului cladirii/unitatii de cladire si este valabil 10 ani de la data eliberarii inscrisa in certificat, cu exceptia situatiei in care, pentru cladirea/unitatea de cladire la care exista certificat in valabilitate, se efectueaza lucrari de renovare majora care modifica consumurile energetice ale acesteia.

Certificatul cuprinde valori calculate, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, cu privire la consumurile de energie si emisiile de CO2, care permit investitorului/proprietarului/administratorului cladirii/unitatii de cladire sa compare si sa evalueze performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire.