In cazul in care organele de control abilitate dispun masura suspendarii activitatii operatorului economic in punctul de lucru, potrivit legii, acestea procedeaza si la sigilarea unitatii. Daca sigilarea unitatii operatorului economic nu poate fi realizata la data constatarii faptei, organele de control incheie un proces-verbal in care se descriu fapta si imprejurarile care nu au permis aplicarea imediata a masurii suspendarii, respectiv sigilarii.

Sanctiunile contraventionale se vor aplica in termen de 24 de ore de la data constatarii faptei.

In situatiile in care sigilarea unitatii operatorului economic nu poate fi realizata in mod practic, organele de control dispun suspendarea activitatii si mentioneaza in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor imprejurarile care fac imposibila aplicarea masurii sigilarii. Sigilarea vizeaza toate caile de acces destinate intrarii clientilor in incinta unitatii operatorului economic.

Concomitent cu sigilarea unitatii, organele de control afiseaza la loc vizibil un anunt referitor la suspendarea activitatii operatorului economic. Anuntul este afisat din interiorul unitatii pe geamurile tuturor usilor de acces destinate intrarii clientilor sau pe geamul ferestrelor, dupa caz, in asa fel incat sa fie vizibil din exterior, este tiparit cu litere de tipar de minimum 10 cm si are urmatorul continut: „ACTIVITATE SUSPENDATA DE (Denumire institutie/structura) PENTRU NEEMITEREA BONURILOR FISCALE” .

Desigilarea unitatii operatorului economic poate avea loc in urmatoarele situatii:

a) implinirea termenului pentru care a fost dispusa suspendarea unitatii;

b) in baza unei hotarari judecatoresti executorii;

c) transferul marfurilor sau bunurilor din incinta;

d) schimbarea proprietarului sau utilizatorului (chirias, comodatar) spatiului in care se afla unitatea;

e) lucrari de reparatii urgente in incinta unitatii

Desigilarea se realizeaza in maximum 5 zile de la primirea solicitarii. Operatorul economic poate face solicitarea de desigilare o singura data pe toata perioada pentru care a fost dispusa masura suspendarii activitatii in punctul de lucru.