Astfel, potrivit prevederilor Ordonantei, in situatia rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti, pentru care determinarea venitului brut se efectueaza pe baza chiriei din contract si in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, platile anticipate stabilite potrivit prevederilor alin. (1) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative.

Determinarea venitului anual se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final.

De asemenea, prin Ordonanta se mai stabileste ca, pentru contractele in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, in cazul rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor respective, organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative recalculeaza platile anticipate stabilite potrivit prevederilor sus-mentionate, incepand cu 1 iunie 2015.

In plus, se mai mentioneaza faptul ca, pentru inregistrarea la birourile de carte funciara a drepturilor dobandite in baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotararilor judecatoresti si a altor documente in celelalte cazuri, anterior datei de 1 iunie 2015 si neinregistrate pana la data respectiva, registratorii nu au obligatia de a verifica achitarea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Stabilirea cadrului pentru recalcularea veniturilor obtinute din chirii, prin prezenta Ordonanta, se impunea, ca urmare a faptului ca prezenta reglementare nu contine reguli privind recalcularea platilor anticipate de impozit pentru veniturile din chirii in cazul rezilierii contractelor in valuta, similare celor aplicabile pentru recalcularea platilor anticipate in situatia rezilierii contractelor in care chiria este in lei.