Începând cu data 22 octombrie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 283/2022 în România pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii în România, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și astfel s-a modificat și contractul individual de muncă în România. Principalele modificări aduse Codului muncii în România privesc aspecte precum: tratamentul nefavorabil salariaților în România, concedierea salariaților în România, programul de lucru în România, informațiile pe care angajatorul trebuie să le furnizeze angajaților anterior angajării, drepturile salariaților în România, elementele contractului individual de muncă în România,etc. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în dreptul muncii în România care vă poate oferi asistență și consultanță juridică în aspectele legate de contractele de muncă și litigiile de muncă în România, având în vedere complexitatea și rigurozitatea noilor prevederi.

 

Adoptarea Legii nr. 283/2022 vizează obligativitatea angajatorilor din România de a implementa cu prioritate noile modificări aduse Codului muncii în România.

 

Modificările impuse de Legea 283/2022

În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii din România şi angajatorii din România. Una din modificările aduse de Legea 283/2022 în România vizează interzicerea oricărui tratament nefavorabil salariaţilor în România şi reprezentanţilor salariaţilor. Conform art. 5 alineatul 9 din legea amintită anterior, nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restricţia sau preferinţa în privinţa unui anumit loc de muncă în cazul în care, prin natura specifică a activităţii în cauză sau a condiţiilor în care activitatea respectivă este realizată, există anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele proporţionale.

 

O altă modificare adusă Codului muncii în România constă în interzicerea angajatorului din România de a dispune concedierea salariatului în România în anumite situații reglementate de lege, cum ar fi pe durata efectuării concediului paternal şi a concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă. Conform art. 62 alineatul 4, salariații din România pot cere angajatorilor din România să motiveze decizia de concediere a salariaților în România, în condițiile legii.

 

Un avocat specializat în dreptul muncii în România vă poate oferi asistență și consultanță juridică în aspectele legate de contractele de muncă și litigiile de muncă în România. În cadrul Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații activează numeroși avocați cu experiență în contracte individuale de muncă și litigii de muncă în România care au asistat de-a lungul timpului clienți de diverse naționalități în proiecte complexe, amintind cu titlu de exemplu conflicte de muncă, revizuiri de contracte individuale de muncă, redactări de contracte individuale de muncă și alte documente din sfera dreptului muncii în România.

 

Potrivit art. 111, „prin program de lucru” în România se înțelege modelul de organizare a activităţii, care stabileşte orele şi zilele când începe şi când se încheie prestarea muncii. Conform noilor reglementări aduse prin Legea nr. 283/2022, salariații din România pot dispune de programe individualizate de muncă stabilite de angajatorii din România, care pot avea o durată limitată în timp.

 

Salariații din România beneficiază de noi drepturi, precum: dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă în România, fără suprapunerea programului de lucru în România, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea, dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile, dreptul de a absenta de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, dreptul salariaților din România de a fi informați în legătură cu noile elemente obligatorii ale contractului individual de muncă în România etc.

 

De asemenea, Legea nr. 283/2022 impune obligația angajatorilor din România de a informa persoana selectată în vederea angajării/salariatul cu privire la informații precum salariul de bază și metoda de plată, programul de lucru în România, locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul din România să îşi desfăşoare activitatea în locuri de muncă diferite, precum şi dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajatorul din România.

 

Prezentul articol evidențiază câteva dintre modificările aduse Codului muncii în România, angajatorii din România fiind nevoiți să se adapteze astfel noilor reglementări, în principal fiind vorba despre noile elemente obligatorii care trebuie introduse în contractele individuale de muncă, precum și despre suplimentarea drepturilor salariaților în România. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații oferă servicii juridice de cea mai înaltă calitate, având o vastă experiență în acest domeniu și recomandă, așadar, apelarea la un avocat specializat în dreptul muncii în România care vă poate oferi asistență și consultanță juridică în aspectele legate de contractele de muncă și litigiile de muncă în România.

 

 

Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, specializată în drept civil, comercial și societar poate evalua toate aspectele juridice în ceea ce privește solicitarea unor pretenții împotriva partenerului contractual. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

 

Ce modificări importante au fost aduse Codului muncii în România prin Legea nr. 283/2022?

Legea nr. 283/2022 a introdus modificări semnificative în Codul muncii din România. Aceste modificări privesc aspecte precum tratamentul nefavorabil salariaților, concedierea, programul de lucru, informațiile furnizate angajaților, drepturile salariaților și elementele contractului individual de muncă.

Ce recomandare oferă Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații cu privire la adaptarea la noile modificări legislative?

Societatea Românească de Avocatură recomandă angajatorilor să se adapteze noilor modificări legislative prin apelarea la un avocat specializat în dreptul muncii în România. Acest avocat poate oferi asistență și consultanță juridică în aspectele legate de contractele de muncă și litigiile de muncă în România, ținând cont de complexitatea și rigurozitatea noilor prevederi.

Ce drepturi noi beneficiază salariații din România în urma modificărilor aduse Codului muncii prin Legea nr. 283/2022?

Salariații din România beneficiază de mai multe drepturi noi în urma modificărilor legislative. Acestea includ dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, fără suprapunerea programului de lucru, dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant cu condiții mai favorabile, dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, dreptul de a fi informați cu privire la noile elemente obligatorii ale contractului individual de muncă și altele.