Domeniul energiei electrice în România se află într-o continuă dezvoltare, fapt ce impune periodic efectuarea unor modificări cu privire la Regulamentul de furnizare a energiei electrice în România. Principalele modificări prevăzute în Ordinul nr. 5/2023 privesc aspecte precum stabilirea obligațiilor operatorilor de distribuție a energiei electrice în România, încheierea contractului de furnizare a energiei electrice în România, drepturile și obligațiile beneficiarului în România, modalitățile de furnizare a energiei electrice în România, precum și alte modificări care reglementează relația juridică dintre operatorul de distribuție a energiei electrice în România și beneficiar. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în dreptul energiei și încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice care vă poate oferi îndrumare în domeniul energiei electrice în România, în conformitate cu noile modificări.

 

În general, furnizarea energiei electrice în România se realizează de către operatorul de distribuție a energiei electrice în România în baza unui contract de furnizare a energiei electrice și a unei licențe. Regulamentul de furnizare a energiei electrice în România prevede și posibilitatea furnizării energiei electrice în România fără deținerea unei licențe de către o persoană fizică sau juridică care deţine unităţi de producere a energiei electrice în România către clienţii alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente unităţilor de producere. Această prevedere este valabilă și în cazul operatorilor de distribuție neconcesionari care dețin unități de producere către clienţii alimentaţi direct din reţelele electrice pe care le exploatează.

Un avocat specializat în dreptul energiei și încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice vă poate oferi asistență juridică de specialitate în domeniul energiei electrice în România cu privire la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice în România.

Ca orice contract, încheierea contractului de furnizare a energiei electrice în România creează drepturi și obligații în sarcina părților. Una din obligațiile operatorului de distribuție a energiei electrice în România este instituită prin Ordinul nr. 5/2023, respectiv de a asigura accesul nerestricționat, gratuit şi garantat la informațiile din baza de date referitoare la locurile de consum racordate la reţeaua electrică de distribuţie.

Rețeaua de distribuție este exploatată de următoarele categorii de beneficiari: clienții finali, pentru locurile proprii de consum; furnizorii clienţilor finali, pentru locurile de consum racordate la reţeaua operatorului de distribuţie pentru care furnizorii au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice în vigoare în România; alți furnizori, pentru locurile de consum pentru care nu au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice în România pe baza acceptului clientului final și agregatorilor clienţilor finali, pentru locurile de consum ale clienţilor finali agregaţi.

Mai mult, operatorul de distribuţie în România are obligaţia de a permite accesul gratuit tuturor furnizorilor de energie electrică în România la baza de date, accesul la datele aferente unui loc de consum fiind asigurat pe baza unor elemente de identificare specifice clientului (de exemplu, cod numeric personal, cod loc de consum etc.).

Printre drepturile beneficiarului în România se numără posibilitatea încheierii pentru un loc de consum contract de furnizare a energiei electrice în România cu unul sau mai mulţi furnizori de energie electrică în România în acelaşi timp, cu condiţia de a se stabili punctele necesare de conectare şi de măsurare. De asemenea, beneficiarul are dreptul să solicite furnizorului de energie electrică în România modificarea contractului de furnizare a enegiei electrice în România sau să iniţieze acte adiţionale la contracte, atunci când apar elemente noi sau ori de câte ori consideră necesară completarea unor clauze contractuale.

Astfel, Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută internațional pentru experiența vastă în domeniul energiei electrice în România, în cadrul acesteia activând avocați specializați în dreptul energiei și încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice, oferind servicii juridice de calitate superioară.

 

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.com.