Codul vamal instituie normele si procedurile generale aplicabile marfurilor introduse sau scoase pe teritoriul vamal al Uniunii si se aplica uniform la nivelul intregului teritoriu al Uniunii.

Incepand cu luna iunie 2016 urmeaza sa intre in vigoare prevederile referitoare la utilizarea unor tehnici de prelucrare electronica a datelor, pentru toate schimburile de informatii (declaratii, cereri, decizii) dintre autoritatile vamale si operatorii economici, cat si modalitatile de stocare a acestora; la modalitatile de inregistrare a operatorilor economici, in functie de calitatea acestora, respectiv, daca sunt sau nu stabiliti pe teritoriul vamal al Uniunii.

Totodata, incepand cu luna iunie 2016, vor intra in vigoare si prevederile referitoare la comunicarea informatiilor si protectia datelor, in categoria de informatii confidentiale fiind incluse informatiile confidentiale sau furnizate cu titlu confidential, obtinute de catre autoritatile vamale in cadrul indeplinirii sarcinilor lor, acestea intrand sub incidenta obligatiei de pastrare a secretului profesional, si neputand fi dezvaluite, decat cu permisiunea expresa a persoanei sau autoritatii care le-a furnizat sau in cazul in care autoritatile vamale sunt obligate in acest sens, in conformitate cu reglementarile in vigoare, sau in legatura cu procedurile judiciare.

In vederea asigurarii unui schimb de informatii intre Comisie si statele membre, acestea urmeaza a dezvolta, intretine si utiliza sisteme electronice destinate schimbului de informatii.

Totodata, incepand cu iunie 2016, in ceea ce priveste sanctiunile aplicabile, se prevede faptul ca fiecare stat membru prevede sanctiuni efective, proportionale si cu efect de descurajare, in caz de incalcare a legislatiei vamale. Sanciunile administrative pot fi pecuniare, inclusiv o tranzactie aplicata in locul unei sanctiuni penale, ori revocarea, suspendarea sau modificarea oricarei autorizatii detinute de persoana in cauza.

In termen de 180 de zile de la data aplicarii articolului referitor la sanctiuni, statele membre urmeaza a informa Comisia asupra dispozitiilor nationale in vigoare.

In ceea ce priveste tarifele si costurile, se prevede faptul ca autoritatile vamale nu solicita tarife pentru indeplinirea controalelor vamale sau pentru orice alte actiuni referitoare la aplicarea legislatiei vamale in cursul programului oficial de lucru al birourilor lor vamale competente.

Codul vamal al Uniunii Europe este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.