Prin respectivul Ordin a fost modificata procedura de executare silita a marilor contribuabili, dupa cum urmeaza:

“Pentru recuperarea creantelor fiscale datorate de marii contribuabili, persoane juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de marii contribuabili si sediile secundare ale acestora, in cadrul procedurii de executare silita, coordonarea executarii silite este realizata Directia generala de administrare a marilor contribuabili prin serviciile de executare silita proprii ale acesteia. In cazul in care executarea silita se face prin poprire, aplicarea masurii de executare silita se face de catre serviciile de executare silita proprii ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

Serviciile regionale de executare silita ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, in a caror raza teritoriala se afla bunurile urmaribile, sunt competente in sechestrarea bunurilor mobile/imobile ale marilor contribuabili.

La solicitarea conducerii Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, serviciile regionale de executare silita procedeaza la valorificarea bunurilor mobile/imobile ale marilor contribuabili.

Conducerea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili numeste comisiile de licitatie, in vederea desfasurarii procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate ale marilor contribuabili.”

A fost de asemenea modificata si procedura de executare silita a contribuabililor mijlocii, dupa cum urmeaza:

“Pentru recuperarea creantelor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, persoane juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabilii mijlocii si sediile secundare ale acestora, in cadrul procedurii de executare silita, organul de executare coordonator este administratia judeteana a finantelor publice, prin structura de colectare contribuabili mijlocii, sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii. In cazul in care executarea silita se face prin poprire, aplicarea masurii de executare silita se face de catre organul de executare coordonator.

La solicitarea organului de executare coordonator, organele de executare competente sa aplice procedura de executare silita prin sechestrarea si valorificarea bunurilor mobile/imobile ale contribuabililor mijlocii sunt organele fiscale in a caror raza teritoriala se afla bunurile, respectiv administratia judeteana a finantelor publice, prin structura de colectare contribuabili mijlocii, sau Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, in a caror raza teritoriala se afla bunurile.

Prin exceptie de la pct. 2, atunci cand se constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire sau de sustragere de la executare silita a bunurilor si veniturilor urmaribile ale debitorului, organul coordonator poate proceda la indisponibilizarea si executarea silita a acestora, indiferent de locul in care se gasesc bunurile.

La solicitarea organului de executare coordonator, organele de executare competente vor numi comisiile de licitatie, in vederea desfasurarii procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate.

Organele fiscale competente in administrarea contribuabililor anterior datei de 1 ianuarie, care au infiintat popriri inainte de aceasta data asupra veniturilor datorate de terti ori asupra disponibilitatilor din conturile bancare ale contribuabililor mijlocii, vor comunica tertilor si tuturor bancilor unde sunt infiintate popriri codul IBAN de la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti ori de la unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal care a preluat in administrare contribuabilul, dupa caz, in care se vor vira sumele retinute, aferente veniturilor bugetare.”