Legea nr. 298/2023 pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ prevăzută de lege, protecţia specială se acordă, în condiţiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.

Tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială au dreptul, la ieşirea din sistemul de protecţie specială, indiferent de momentul ieşirii, inclusiv în situaţia în care au optat pentru continuarea acesteia în condiţiile, la o indemnizaţie care se acordă o singură dată, al cărei cuantum reprezintă de trei ori valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

Decizia nr. 15/2023 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind Dosarul nr. 1.459/1/2023 având ca obiect recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, vizând o problemă de drept

Prin recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a susţinut că, în practica judiciară naţională, nu există un punct de vedere unitar referitor la structura infracţiunii de contrabandă asimilată prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, respectiv raportul său cu infracţiunea prevăzută de art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi infracţiunea prevăzută de art. 270 alin. (1) din Codul penal, existând mai multe orientări jurisprudenţiale.

În acest context juridic, instanţele, sesizate prin rechizitorii sau prin solicitări de constatare a intervenirii unei legi de dezincriminare, conform procedurii prevăzute de art. 595 din Codul de procedură penală, cu fapte constând în deţinerea sau comercializarea unui număr de peste 10.000 de ţigarete nemarcate, marcate necorespunzător sau cu marcaje false, cunoscând că acestea provin din contrabandă, încadrate juridic iniţial în infracţiunea de contrabandă asimilată prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în considerarea dispoziţiilor obligatorii ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, trebuie să stabilească dacă fapta concretă cu care au fost sesizate a fost dezincriminată ori dacă aceasta este incriminată de o altă lege în vigoare, chiar sub o altă denumire.

Curtea Constituţională a constatat prin Decizia nr. 176 din 24 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 5 mai 2022, că dispoziţiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României sunt neconstituţionale, în esenţă, pentru neinstituirea unui prag valoric/temporal cât priveşte faptele asimilate contrabandei sub care faptele incriminate prin articolul menţionat nu constituie infracţiune.

În cazul infracţiunii prevăzute de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, există un scop specific, şi anume sustragerea de la plata taxelor datorate statului. Dispoziţiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, constatate neconstituţionale prin Decizia nr. 176/2022, sancţionau eludarea plăţii unor impozite şi taxe datorate bugetului de stat. Or, incriminarea formei speciale de evaziune fiscală prevăzută de art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal protejează relaţii sociale similare, respectiv relaţiile sociale privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin raportare la anumite bunuri şi de o anumită cantitate, condiţii în care apare ca normă specială în raport cu infracţiunea de tăinuire, prevăzută de art. 270 din Codul penal, care numai adiacent/secundar apără relaţiile patrimoniale, obiectul său juridic special fiind dat de relaţiile privind înfăptuirea justiţiei penale.

Astfel, se admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.