1. Legea nr. 237/2023 privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile şi cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei şi transporturilor.

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

(1) Furnizorii de combustibili au obligaţia să îşi asigure combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică de la furnizori de hidrogen.

(2) Furnizorii de combustibili au obligaţia să se asigure că valoarea energetică provenită din cantitatea de combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică furnizaţi pe piaţă în România şi utilizată în sectorul transporturilor pe perioada unui an este cel puţin egală cu 5% din conţinutul energetic al tuturor combustibililor furnizaţi pentru consum sau pentru utilizare pe piaţă, în România, începând cu anul 2030.

(3) Fiecare furnizor de combustibili are obligaţia să se asigure că valoarea energetică provenită din cantitatea de combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică şi din energia electrică din surse regenerabile utilizată pentru electromobilitate furnizată pe piaţă în România şi utilizată în sectorul transporturilor, în perioada 2024-2029, este cel puţin egală cu 0%, în anul 2024, 0,5%, în anul 2025, 1%, în anul 2026, 2%, în anul 2027, 3%, în anul 2028, şi 4,5%, în anul 2029, din conţinutul energetic al tuturor combustibililor puşi pe piaţă în România în anul respectiv.

(4) Consumatorii industriali de hidrogen au obligaţia să îşi asigure combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică şi hidrogen cu emisii reduse de carbon de la furnizori de hidrogen.

(5) Fiecare consumator industrial de hidrogen din hidrogenul utilizat în industrie în scopuri energetice şi neenergetice are obligaţia să se asigure că:

a) începând cu anul 2030, minimum 50% va fi combustibil din surse regenerabile de origine nebiologică sau hidrogen cu emisii reduse de carbon şi minimum 42% din resurse regenerabile de origine nebiologică;

b) începând cu anul 2035, minimum 75% va fi combustibil din surse regenerabile de origine nebiologică sau hidrogen cu emisii reduse de carbon şi minimum 65% din resurse regenerabile de origine nebiologică.

  1. Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică proiectul de lege privind exploatarea energiei eoliene Offshore.

Ministerul Energiei a publicat proiectul de lege privind măsurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, care se află în consultare publică timp de 30 de zile.

Prin proiectul de act normativ România asigură cadrul legal pentru dezvoltarea investițiilor în domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagră. Stabilirea unui cadru legislativ și fiscal adecvat este esențial în dezvoltarea energiei eoliene offshore, în contextul actual marcat de extinderea accelerată a acestor capacități de producție la nivel mondial. România urmărește îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici din domeniul energiei și climei a Uniunii Europene, pentru anul 2030 și perspectiva pentru anul 2050, obiective asumate și de România, cu scopul de a gestiona în mod echitabil tranziția sectorului energetic românesc către producerea de energie curată.

Utilizarea energiei din surse regenerabile este vitală pentru combaterea schimbărilor climatice, protejarea mediului și reducerea dependenței energetice. Pe fondul tranziției energetice, dar și a necesității statelor de a-și asigura securitatea energetică în contextul geopolitic actual, tehnologiile în domeniul energiei produse din surse regenerabile offshore -energia valurilor, energia mareelor, energia produsă prin panourile fotovoltaice flotante, turbinele eoliene flotante și turbinele eoliene fixate pe fundul mării – au căpătat o atenție sporită, fiind incluse în politicile privind energia regenerabilă la nivelul Uniunii Europene (UE) și al statelor membre.