1. Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  • Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale se modifică după cum urmează:

Constituie concurenţă neloială, în sensul prezentei legi, şi sunt interzise următoarele practici comerciale ale întreprinderii şi/sau ale angajatului care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau sunt susceptibile să producă prejudicii altor întreprinderi, după cum urmează:

a) denigrarea unei întreprinderi concurente sau a produselor/serviciilor sale, de natură să îi lezeze interesele legitime, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o altă întreprindere sau un fost sau actual angajat de informaţii care nu corespund realităţii;

b) deturnarea clientelei unei întreprinderi concurente de către un fost sau actual angajat, prin folosirea unor informaţii despre care acesta avea cunoştinţă la momentul săvârşirii faptei că reprezintă secrete comerciale sau informaţii confidenţiale şi a căror dezvăluire poate dăuna semnificativ intereselor acelei întreprinderi;

c) discreditarea activităţii unei întreprinderi concurente sau a produselor şi serviciilor sale, realizată de către o altă întreprindere sau un fost sau actual angajat, prin recurgerea la acţiuni menite să atragă pierderea bunei reputaţii sau a credibilităţii acesteia, prin alte mijloace decât cele prevăzute la lit. a);

d) orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube concurenţilor.

  • Consiliul Concurenţei constată şi sancţionează practicile de concurenţă neloială în limita competenţelor prevăzute de prezenta lege, din oficiu sau la sesizare, atunci când în cauză există un interes public constând într-o afectare a bunei funcţionări a pieţei.
  1. Legea nr. 182/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului
  • Orice clauză cu privire la dobânda înscrisă în cec se consideră nescrisă.
  • Într-un cec suma de plată este scrisă în litere şi în cifre, iar în cazul în care există neconcordanţe, prevalează suma de plată scrisă în litere. Dacă suma de plată este scrisă de mai multe ori, fie în litere, fie în cifre, în caz de neconcordanţe suma de plată este cea mai mică.
  • În cazul în care cecul poartă semnăturile unor persoane incapabile de a se obliga prin cec, semnături false ori semnături care pentru orice alt motiv nu ar putea obliga persoanele care au semnat cecul sau în numele cărora a fost semnat, obligaţiile celorlalţi semnatari rămân totuşi valabile.