1. Ordinul nr. 328/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deşeuri, aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.647/2022

 

  • Organizatorii transferurilor de deşeuri, prevăzuţi în prezentele norme metodologice, au obligaţia înscrierii tuturor tranzacţiilor/operaţiunilor ce vor fi efectuate în aplicaţia informatică R.O.A.F.M.

 

  • Toate transporturile de deşeuri se supun controlului de specialitate al Gărzii Naţionale de Mediu.

 

  • Descărcarea deşeurilor în alte locuri faţă de destinaţia menţionată în documentele ce însoţesc transportul este interzisă.

 

  1. Regulamentul privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval, din 17.01.2023

 

  • Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac prin proces-verbal întocmit de către personalul din cadrul structurii organizatorice, abilitat cu puteri de inspecţie prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

 

  • Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancţiune pentru contravenţia constatată prin decizie a Consiliului de supraveghere din domeniul naval se achită de contravenient prin numerar, ordin de plată sau prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la unităţile Trezoreriei Statului, către bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

 

  • Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancţiune pentru contravenţia constatată prin proces-verbal se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.