Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore

Autorizaţia de înfiinţare a capacităţii energetice se emite de către ANRE, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale reglementărilor specifice aprobate de către ANRE.

Autorizaţia de înfiinţare şi aprobarea de dezvoltare pentru construirea centralei electrice eoliene offshore dau dreptul titularului contractului de concesiune să construiască o centrală electrică eoliană offshore într-un anumit spaţiu definit de perimetrul eolian offshore concesionat şi să execute lucrări în vederea racordării la reţeaua de transport al energiei electrice în punctul/punctele convenit(e) cu operatorul de transport şi sistem.

Sunt exceptate de la aprobarea de dezvoltare prevăzută de prezenta lege toate operaţiunile zilnice, periodice ori temporare destinate păstrării în funcţiune, optimizării sau menţinerii în condiţii de siguranţă a centralei electrice eoliene offshore şi a liniilor de interconectare, respectiv: reparaţiile, întreţinerea, intervenţiile de urgenţă.

Legea nr. 122/2024 pentru introducerea, modificarea sau completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

Orice neexercitare a dreptului de a fi asistat de un avocat ales pe parcursul procesului penal trebuie să fie voluntară şi neechivocă şi nu împiedică exercitarea ulterioară, oricând pe parcursul procesului penal, a acestui drept. În cazul neexercitării dreptului de a fi asistat de un avocat ales, suspectul sau inculpatul este informat de către organele judiciare, într-un limbaj simplu şi accesibil acestuia, cu privire la conţinutul dreptului şi la posibilele consecinţe ale neexercitării acestuia.

Suspectul sau inculpatul poate să nu îşi exercite dreptul de a fi asistat de un avocat ales. Neexercitarea acestui drept de către suspect sau inculpat trebuie să fie voluntară şi neechivocă, poate fi adusă la cunoştinţa organului judiciar oral sau în scris şi nu împiedică exercitarea ulterioară, oricând pe parcursul procesului penal, a dreptului de a fi asistat de un avocat ales.