1. Normele privind autorizarea şi verificarea furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică, din 14.10.2022
  • Prezentele norme referitoare la autorizarea furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică, denumite în continuare norme, stabilesc cadrul legal privind autorizarea furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică, respectiv pentru formarea auditorilor de securitate cibernetică, a membrilor echipelor CSIRT şi/sau a responsabililor cu securitatea reţelelor şi sistemelor informatice, în vederea autorizării acestora în condiţiile Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, cu modificările şi completările ulterioare.În cazuri justificate, preşedintele comisiei este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită toate atribuţiile preşedintelui.

 

  • În înţelesul prezentelor norme, furnizorii de servicii de formare pentru securitate cibernetică pot fi persoane juridice înscrise în registrele naţionale ale furnizorilor de formare profesională, respectiv Registrul naţional al furnizorilor de formare continuă (gestionat de Ministerul Educaţiei) şi/sau Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor (gestionat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale), care dispun de formatori, îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezentele norme şi desfăşoară cel puţin o activitate prin care se realizează formarea şi/sau instruirea auditorilor de securitate cibernetică, a membrilor echipelor CSIRT sau a responsabililor cu securitatea reţelelor şi sistemelor informatice însărcinaţi cu monitorizarea canalelor de contact, denumiţi în continuare responsabili NIS.

 

     2. Circulara nr. 37/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

  • Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 8 noiembrie 2022, Banca Naţională a României hotărăște ca începând cu data de 9 noiembrie 2022, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 6,75% pe an.