1. Ordinul nr. 78/2023 pentru modificarea Regulamentului privind funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2019
  • Participant la piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi – titular de licenţă, persoana fizică sau juridică prevăzută la art. 3 lit. a)-c), care se înscrie la această piaţă şi respectă convenţia de participare aferentă acestei pieţe centralizate; în cazul participării ca o singură entitate agregată a mai multor producători de energie electrică din surse regenerabile, este considerat participant acela dintre ei pe care aceştia îl desemnează să tranzacţioneze energia electrică şi căruia îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţie, exceptând livrarea certificatelor verzi, care se va face de operatorul pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi pentru fiecare membru al entităţii agregate care a tranzacţionat certificate verzi în cadrul sesiunii de licitaţie direct din contul vânzătorului în contul cumpărătorului.
  • Contractul prevăzut anterior va conţine prevederi care trebuie să respecte următoarele principii:
  • a) participantul desemnat încheie contractul în nume propriu şi îşi asumă integral toate drepturile şi obligaţiile în ceea ce priveşte energia electrică tranzacţionată;
  • b) contractul conţine drepturi şi obligaţii individuale cu privire la livrarea CV ale membrilor entităţii agregate care au tranzacţionat CV în cadrul sesiunii de licitaţie în urma căreia se încheie contractul;
  • c) OPECV transferă CV conform obligaţiilor prevăzute în contract pentru fiecare membru al entităţii agregate care a tranzacţionat CV în cadrul sesiunii de licitaţie;
  • d) nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către oricare dintre membrii entităţii agregate atrage răspunderea contractuală a fiecăruia dintre membrii entităţii agregate.