1. Decizia nr. 194/2022 privind constituirea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei de lucru interinstituţionale “Ucraina” în România

 • Comisia are ca obiectiv monitorizarea, formularea de propuneri şi centralizarea informaţiilor referitoare la evoluţia situaţiei generate de conflictul din Ucraina, la nivel naţional.

 

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului

 • Termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

 

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

 • Cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locaţii de cazare stabilite de comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, de asigurarea următoarelor utilităţi de primă necesitate pe perioada staţionării temporare:
 1. hrană;
 2. îmbrăcăminte;
 3. materiale de igienă personală;
 4. asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care le pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală;
 5. dreptul de a fi incluşi în programele naţionale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în situaţiile de risc epidemiologic.
 • Persoanele menționate beneficiază de aceleaşi servicii medicale ca asiguraţii români, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi serviciile cuprinse în programele naţionale de sănătate curative.
 • Copiii cetăţeni străini neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România, beneficiază de protecţia specială prevăzută în Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

 

 1. Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate se modifică după cum urmează:

 • Interpunerea altor categorii de intermediari între agentul de plasare sau furnizorul de servicii de plasare a forţei de muncă, persoana mediată şi angajatorul străin este interzisă, cu excepţia cazurilor reglementate de legislaţia statului de primire.
 • Agenţii de plasare a forţei de muncă şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a se asigura că, anterior deplasării acestora, lucrătorii plasaţi la muncă în străinătate deţin toate documentele necesare accesului şi exercitării dreptului la muncă în statul de primire.
 • În cazul plasării în străinătate a unor lucrători cetăţeni români care, după semnarea contractului de mediere, nu îşi respectă obligaţiile ce decurg din acesta, lucrătorii sunt obligaţi să achite o sumă reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate de către agentul de plasare sau de către furnizorul de servicii de plasare a forţei de muncă, în baza documentelor justificative, fără ca această sumă să depăşească 200 euro/lucrător, cu excepţia cazului în care au fost agreate contractual şi plătite alte sume.