1. Decizia nr. 81/2022 privind aprobarea formatului repertoriului de publicaţii de presă al organismelor de gestiune colectivă
  • Este necesară menţionarea titlul original al publicaţiei de presă, a codului internaţional de identificare – ISSN – sub care este înregistrată publicaţia, formei de mass-media aferentă publicaţiei, respectiv scrisă (tipărită) sau online. Pentru publicaţiile tipărite se va menţiona periodicitatea publicaţiei.

 

  • Este necesară menţionarea denumirii titularului de drepturi pe teritoriul României conform contractelor de cesiune/licenţă încheiate în acest sens.

 

  1. Norma nr. 25/2022 privind autorizarea societăţilor şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare
  • Constituirea societăţilor pe acţiuni şi a societăţilor mutuale de asigurare, persoane juridice române, se realizează numai pe baza avizului emis de A.S.F. Desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare pe teritoriul României de către societăţi, persoane juridice române, se realizează numai pe baza autorizaţiei de funcţionare emise de A.S.F. Anterior datei de depunere a cererii însoţite de documentaţia aferentă pentru începerea procesului de soluţionare, solicitanţii sau societăţile pot solicita A.S.F. organizarea unor întâlniri fizice sau prin mijloace electronice în vederea clarificării unor elemente legate de procesul de soluţionare propus, în special dacă se estimează că acesta prezintă o complexitate ridicată.

 

  • Procesul de autorizare a societăţilor de către A.S.F. cuprinde două etape: a)emiterea deciziilor de acordare a avizului pentru constituirea acestora în conformitate cu Legea  31/1990 şi înregistrarea la oficiul registrului comerţului sau emiterea deciziilor motivate de respingere a cererilor de acordare a avizului; b) emiterea deciziilor de: acordarea a autorizaţiei de funcţionare şi aprobare a acţionarilor semnificativi și aprobarea a persoanelor desemnate în conducere.