1.Legea nr. 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Se consideră că o operă sau un alt obiect protejat se află în afara circuitului comercial atunci când se poate presupune, cu bună-credinţă, că întreaga operă sau întregul obiect protejat nu se află la dispoziţia publicului prin canalele comerciale obişnuite, după ce s-a depus un efort rezonabil pentru a determina dacă este disponibil(ă) publicului.
 • Drepturile patrimoniale durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoştinţa publică în mod legal. Dacă nu există moştenitori, exerciţiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieţii de către autor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creaţie.
 • Sunt recunoscuţi şi protejaţi, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, artiştii interpreţi sau executanţi, pentru propriile interpretări ori execuţii, producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de înregistrări audiovizuale, pentru propriile înregistrări, organismele de radiodifuziune şi de televiziune, pentru propriile emisiuni şi servicii de programe, şi editorii de publicaţii de presă, pentru propriile publicaţii de presă.

2.Decizia nr. 4/2022 referitoare la admiterea sesizării formulate de către Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a-II-a penală în Dosarul nr. 16.037/301/2021, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept pronunțată de Înalta Curte de Casație si Justiție

 • Îndeplinirea obligaţiei de a purta o mască de protecţie având aptitudinea de a ascunde fizionomia, în spaţiile publice în care actele normative în vigoare prevăd obligativitatea acesteia, atrage incidenţa elementului circumstanţial agravant prevăzut de art. 229 alin. (1) lit. c) din Codul penal privind infracţiunea de furt săvârşită de către o persoană mascată.
 • O persoană care poartă o mască de protecţie nu poate fi considerată în toate cazurile o persoană mascată în sensul legii penale, această împrejurare de fapt urmând a fi stabilită de la caz la caz.

3.Circulara nr. 7/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 • Începând cu data de 6 aprilie 2022, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 3,00% pe an.

4.Procedura de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, din 23.03.2022

Parte integrantă din Ordin 431/2022

 • În temeiul prevederilor art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, organele fiscale locale competente în executarea silită a debitorului sunt îndreptăţite să ceară oricărui codebitor realizarea integrală a obligaţiei de plată datorate bugetelor locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
 • Cazuri de ascundere cu rea-credinţă pot fi:
  a) schimbarea locului bunului mobil astfel încât să nu mai poată fi găsit atât în fapt, cât şi în drept;
  b) ascunderea bunurilor mobile şi/sau imobile sub orice formă atât în fapt, cât şi în drept, pentru a nu mai putea face obiectul procedurii de executare silită;
  c) nedeclararea bunurilor mobile şi/sau imobile, în special a bunurilor mobile ale debitorului, la solicitarea organului fiscal local.
 • Înainte de emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare, organul fiscal local asigură persoanei pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară condiţiile necesare exercitării dreptului de a fi ascultată, în vederea stabilirii situaţiei de fapt.