Ordinul nr. 225/2023 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activitate în mediul online

Operatorii economici, care desfăşoară activitatea de comercializare/prestare de servicii în mediul online, au obligaţia de a informa consumatorii, cu privire la condiţiile de legalitate ale acesteia, prin afişarea tuturor informaţiilor în baza cărora funcţionează: denumirea persoanei juridice; cod unic de înregistrare; numărul din registrul persoanelor juridice corespunzător, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate; adresa sediului şi/sau a punctului de lucru, unde îşi desfăşoară efectiv activitatea; seria şi numărul tuturor autorizaţiilor, avizelor, atestatelor, certificatelor, licenţelor necesare desfăşurării activităţii, precum şi emitentul acestora.

Operatorii economici, care administrează sau sunt prezenţi pe pagini de vânzări, preluare comenzi online şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, servicii turistice, de comercializare de pachete turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce – comerţ electronic, sunt obligaţi să afişeze următoarele informaţii: denumirea persoanei juridice; cod unic de înregistrare; numărul din registrul persoanelor juridice corespunzător, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate; adresa sediului şi/sau a punctului de lucru, unde îşi desfăşoară efectiv activitatea; seria şi numărul tuturor autorizaţiilor, avizelor, atestatelor, certificatelor, licenţelor necesare desfăşurării activităţii, precum şi emitentul acestora.

Operatorii economici care refuză afişarea informaţiilor cu privire la legalitatea activităţii desfăşurate vor fi delistaţi de pe pagina de vânzări, la solicitarea autorităţii.

Instrucţiunile privind acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârşirea unei practici comerciale neloiale prevăzute de Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, din 20.10.2023

Pe tot parcursul cercetării aprofundate, părţile implicate au posibilitatea de a recunoaşte practica comercială neloială supusă analizei. Reducerea cuantumului amenzii este posibilă doar în baza unei solicitări exprese formulate de către întreprinderea interesată. Solicitarea conţine recunoaşterea expresă, clară şi neechivocă a răspunderii pentru încălcare. Pentru a putea fi luată în considerare, cererea de recunoaştere trebuie să cuprindă elementele precizate în formularul de recunoaştere a încălcării prevederilor legii şi să fie comunicată, cel mai târziu, la momentul transmiterii punctului de vedere al contravenientului faţă de fapta săvârşită.

La determinarea cuantumului cu care se reduce amenda pentru recunoaştere, Consiliul Concurenţei are în vedere întinderea recunoaşterii, astfel:

a) pentru recunoaşterea totală a faptei se poate acorda o reducere între 10% şi 15% din nivelul amenzii finale, determinat potrivit prezentelor instrucţiuni;

b) pentru recunoaşterea parţială a faptei se poate acorda o reducere între 1% şi 9% din nivelul amenzii finale, determinat potrivit prezentelor instrucţiuni.