1. Legea nr. 234/2022 pentru modificarea art. 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie în România şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, ce va intra în vigoare la data de 23.07.2022
  • La articolul 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit prevederilor legale, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei.

  • Prin derogare de la prevederile 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în aplicarea art. 12 din aceeaşi lege, dacă faptele sunt săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română, indiferent de pedeapsa prevăzută de legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune de legea penală a ţării unde aceasta a fost săvârşită şi fără a fi necesară autorizarea prealabilă a procurorului general de la parchetul de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat sau a procurorului general de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, legea penală română se aplică infracţiunilor de luare de mită, dare de mită, trafic de influență, evaziune fiscală, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, infracțiuni de corupție și serviciu, obținere ilegală de fonduri, etc.
  1. Ordinul nr. 449/2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluţionarea alternativă a litigiilor adoptat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor din România – ANPC, ce va intra în vigoare din 18.08.2022
  • Pentru a asigura accesul facil al consumatorilor în România la entitatea de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi la procedurile de soluţionare alternativă a litigiilor – procedurile SAL, în vederea soluţionării alternative a reclamaţiilor acestora, comercianţii au obligaţia să afişeze placheta informativă prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

  • Comercianţii din România care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi online şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, la servicii turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce – comerţ electronic, sunt obligaţi să afişeze pe prima pagină a site-ului – home page, pe bara de meniu a paginii, pictogramele prevăzute în anexa 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

  1. Ordinul nr. 450/2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la insolvenţa persoanelor fizice, adoptat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor din România- ANPC, ce va intra în vigoare din 17.09.2022

 

  • Pentru corecta informare a consumatorilor din România şi pentru a le oferi acestora posibilitatea să afle informaţii referitoare la modul în care pot avea acces la procedurile prevăzute de Legea 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, prestatorii de servicii financiar-bancare şi nebancare din România, precum şi casele de amanet au obligaţia să afişeze placheta informativă prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

  • Placheta prevăzută la (1) va fi realizată prin grija prestatorilor de servicii financiar-bancare şi nebancare, precum şi a caselor de amanet, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, şi se afişează în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, în spaţiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului, lângă orarul de funcţionare sau lângă casele de marcat.

 

  • Prestatorii de servicii financiar-bancare şi nebancare din România, precum şi casele de amanet care administrează site-uri de vânzări produse şi servicii sunt obligaţi să afişeze pe prima pagină a site-ului – home page pictograma prevăzută în anexa 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.