1. Ordonanţa de urgenţă nr. 164/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
  • Pe toată perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap, beneficiarul poate solicita recalcularea cuantumului indemnizaţiei pe baza unor hotărâri judecătoreşti definitive, adeverinţe sau alte acte doveditoare privind rectificarea veniturilor care au stat la baza acordării dreptului, eliberate de plătitorii de venituri sau de organele competente. Noul cuantum se acordă de la data prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, de la data prezentării documentelor de rectificare a veniturilor.

 

  • Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului sau, după caz, stimulentul de inserţie se acordă persoanei îndreptăţite, ori de câte ori aceasta solicită, dacă la momentul solicitării îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

 

  1. Ordonanţa de urgenţă nr. 169/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
  • Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută de către titularul mărcii sau de către orice altă persoană autorizată în acest sens prin lege sau în baza unui contract, într-un termen de 6 luni anterior datei expirării înregistrării.

 

  • Anularea înregistrării unei mărci sau decăderea titularului din drepturi, solicitate pe calea administrativ-jurisdicţională facultativă corespunzător 52 din Constituţia României, republicată, la OSIM se poate soluţiona de către o comisie de specialitate din cadrul OSIM ai cărei membri au ca atribuţii doar soluţionarea cererilor de anulare şi decădere, fără a fi implicaţi în nicio altă procedură desfăşurată la nivelul OSIM în privinţa mărcilor şi fără a interfera cu activitatea Comisiei de contestaţii din cadrul OSIM, formată din trei membri cu experienţă în domeniul juridic