1. Ordinul nr. 959/2023 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor”

• Prezentul normativ se aplică la proiectarea, executarea şi exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indiferent de forma de proprietate, spre exemplu:

a) clădirilor civile (pentru locuit, administrație, comerţ, sănătate, cultură, învăţământ, sport, turism etc.);
b) clădirilor industriale – de producţie şi/sau depozitare;
c) clădirilor mixte (civile şi industriale – de producţie şi/sau depozitare, înglobate în acelaşi volum construit);
d) clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi agrozootehnice;
e) clădirilor prefabricate;
f) clădirilor aferente porturilor de ambarcaţiuni;
g) instalaţiilor electrice pentru iluminatul exterior şi similare aferente clădirilor;
h) şantierelor, expoziţiilor, târgurilor şi altor instalaţii temporare;
i) instalaţiilor fotovoltaice aferente clădirilor;
j) grupurilor generatoare de joasă tensiune;
k) instalaţiilor consumatorului situate în exteriorul clădirii;
l) lucrărilor de reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare sau de reparare, unde se fac intervenţii asupra instalaţiilor electrice;

2. Hotărârea nr. 64/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1.242 în ceea ce priveşte consolidarea standardelor de performanţă privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi şi integrarea obligaţiilor de raportare şi de abrogare a Regulamentului (UE) 2018/956

• Senatul României:

Apreciază:
a) angajamentul Comisiei Europene de a consolida obiectivul Uniunii Europene 2050 de neutralitate climatică şi de reducere a emisiilor de CO2;
b) ca benefice obiectivele ambiţioase pentru producătorii de vehicule grele care ar putea sprijini eforturile de inversare a tendinţei crescătoare a emisiilor de gaze cu efect de seră din transportul rutier de marfă şi de pasageri;
Consideră că:
a) punerea pe piaţă a vehiculelor grele mai eficiente ar contribui la eforturile României de a îndeplini obiectivele naţionale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2030;
b) ţintele pentru autobuze electrice vor sprijini eforturile de îmbunătăţire a calităţii aerului, în special în marile centre urbane.